10/3/14

Η ΔΕΗ πωλείται... τα αιολικά της όμως μας μένουν αμανάτι!

Το νομοσχέδιο για τη δημιουργία και πώληση της «μικρής ΔΕΗ» τέθηκε σήμερα σε διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στη νέα εταιρεία, η οποία θα δημιουργηθεί ως 100% θυγατρική της ΔΕΗ και στη συνέχεια θα πουληθεί μετά από διεθνή διαγωνισμό, θα εισφερθούν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη, φυσικό αέριο και υδροηλεκτρικά που αντιστοιχούν στο 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ καθώς και το 30% των πελατών χωρίς, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, να είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή τους. Και βέβαια η "ΔΕΗ Ανανέωσιμες" παραμένει στον κρατικό κορβανά! Για να καταλάβουμε την μεγάλη απάτη που παίζεται στον τομέα της ενέργειας... 
Και απλά θυμηθείτε τι γράφαμε πριν δύο χρόνια: "Για την τιμή της ΔΕΗ...Άνθρακες ο Θησαυρός ή Θησαυρός οι Άνθρακες;"
Σε διαβούλευση τέθηκε από σήμερα Δευτέρα 10 και ως τις 14 Μαρτίου το νομοσχέδιο για τη «μικρή» ΔΕΗ με τον τίτλο «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας».
Όπως αναφέρει ο υφυπουργός  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου «οι διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρονται στη δημιουργία νέας καθετοποιημένης, ως προς τα στοιχεία ενεργητικού, ανθρώπινου δυναμικού και πελατειακής βάσεως, ανώνυμης εταιρείας ηλεκτρισμού, η οποία θα δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η δημιουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης συνάδει με το ευρωπαϊκό ζητούμενο για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού, ιδίως στο πλαίσιο του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου».
Η δραστηριότητα της νέας εταιρίας εκτείνεται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικώς, στους κλάδους παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η περιουσία της νέας εταιρίας θα δημιουργηθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. με εισφορά στη νέα εταιρία ποσοστού που προσεγγίζει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και της πελατειακής της βάσεως. O συνδυασμός παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης της νέας εταιρίας θα απεικονίζει αναλογικώς κατά το ανωτέρω ποσοστό τον αντίστοιχο συνδυασμό παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης στην ΔΕΗ Α.Ε. Στη νέα εταιρεία θα περάσει επίσης το 30% των πελατών της ΔΕΗ χωρίς να είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή τους. Η μεταφορά των πελατών στη νέα εταιρεία θα γίνει από τη ΔΕΗ και επί τέσσερις μήνες μετά την απόσχιση δεν θα μπορούν να αλλάξουν εταιρεία. Η ΔΕΗ για διάστημα έξι μηνών πρέπει να απέχει από κάθε μορφής επιθετική εμπορική πρακτική με στόχο να πάρει πίσω τους πελάτες της. Τα τιμολόγια για το τετράμηνο θα είναι τα ίδια και στις δύο εταιρείες. Οι καταναλωτές στα μη διασυνδεμένα νησιά εξαιρούνται στη φάση αυτή από τη διαδικασία, όμως μετά το τετράμηνο θα μπορούν να επιλέξουν προμηθευτή.
Ειδικά για τις μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις (Υψηλή και Μέση Τάση) το ποσοστό που θα μεταφερθεί δεν είναι απαραίτητο να αφορά στον αριθμό των συμβάσεων αλλά μπορεί να αναφέρεται και στην ενέργεια που καταναλώνουν οι πελάτες αυτοί. Σε αυτή την περίπτωση την προμήθεια ηλεκτρισμού αναλαμβάνουν και οι δύο εταιρείες κατά το ποσοστό της εκπροσωπούμενης ενέργειας που αντιστοιχεί σε καθεμία. Οι πελάτες που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία θα ενημερωθούν το αργότερο σε τρεις μήνες από την απόσχιση μέσω δημόσιας ανακοίνωσης της ΔΕΗ.
Στη νέα εταιρία εισφέρονται υπό τους όρους του παρόντος νόμου τα εξής στοιχεία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.:
(α) οι κάτωθι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο λιγνίτη:
(i) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600MW
(ii) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς 330MW
(β) άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW
(γ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε επί των παρακάτω λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα οποία με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα εξασφαλίζουν παροχή καυσίμου για τη μακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνιτικών μονάδων, ήτοι:
(i) του ορυχείου Αμυνταίου συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς
(ii) του ορυχείου Κλειδιού
(iii) του ορυχείου Λόφων Μελίτης
(iv) των ορυχείων Κομνηνών Ι & ΙΙ
(v) του ορυχείου Βεύη
(δ) οι κάτωθι υδροηλεκτρικές μονάδες:
(i) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανόβρυση, ισχύος 116 MW
(ii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW
(iii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50 MW
(iv) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW
(v) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334 MW
(ε) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485 MW.
Η πώληση της μικρής ΔΕΗ υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το 2015, προκειμένου να "απελευθερωθεί" η αγορά ενέργειας.
Και βέβαια οι εκατοντάδες ανεμογεννήτριες της ΔΕΗ Ανανεωσιμες, σπαρμένες στα ελληνικά βουνά, θα συνεχίζουν να ...λαδώνονται από τον κρατικό κορβανά, ώστε να θυμίζουν σε όλους μας την μεγάλη απάτη που παίχτηκε στον τομέα ενέργειας στην χώρα μας! Και το ίδιο ισχύει και για τις ανεμογεννήτριες των δήθεν ιδιωτών επενδυτών.  Εμείς βέβαια χωρίς να περιμένουμε απάντηση θα ξαναρωτήσουμε: Αυτές τις εταιρείες ποιός θα τις αποκρατικοποιήσει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: