29/6/14

Συνεχίζουμε...

"Τις δυσκολίες των βουνών τις ξεπεράσαμε.
Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε
τις δυσκολίες των πεδιάδων..."

Bertolt Brecht.

Δεν υπάρχουν σχόλια: