16/3/14

Έλλειμμα Πράσινης Ανάπτυξης.

Το έλλειμμα των "Ανανεώσιμων" Πηγών Ενέργειας, "ανανεώνει" τους οικονομικούς κινδύνους για την Πορτογαλία και την Ισπανία

Όπως αναφέρει ο διεθνής οίκος, το σχέδιο της Πορτογαλίας περιλαμβάνει την αναθεώρηση των ειδικών τελών στα συμβόλαια των ΑΠΕ, καθώς και σταδιακή κατάργηση των ρυθμισμένων τιμολογίων κοινής ωφέλειας στους τελικούς χρήστες μέχρι το τέλος του 2015. Η Fitch εκτιμά πως τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν σε εξάλειψη των ανισορροπιών που δημιουργούν έλλειμμα στις ΑΠΕ στην Πορτογαλία, και θα αυξήσουν την ανταποδοτικότητα. Η ανάλυση του οίκου προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου καθαρού ελλείμματος ΑΠΕ ύψους 4 δισ. ευρώ μέχρι το 2018! Τα συνολικά ελλείμματα ΑΠΕ θα «κορυφωθούν» στα περίπου 4,6 δισ. ευρώ το 2015, και στη συνέχεια θα υποχωρήσει σημαντικά στο 10% του ποσού αυτού το 2020 και θα αποσβεστεί πλήρως μέχρι το 2023, όταν λήγει η τελευταία δόση του 2009. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση της Fitch ότι η λεπτομερής ατζέντα και διαδικασία εποπτείας, το αυστηρό deadline που θα οδηγεί σε επιθετικά προγράμματα απόσβεσης για τα νέα ελλείμματα ΑΠΕ, και η ρυθμιστική ανεξαρτησία, καθιστούν αξιόπιστο τον στόχο της Πορτογαλίας για εξάλειψη των ελλειμμάτων ΑΠΕ.
Αντίθετα για την Ισπανία ο διεθνής οίκος εκτιμά ότι η βιωσιμότητα του ισπανικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας έχει αποδυναμωθεί κι άλλο ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που δημιουργείται από τις πολλαπλές νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες όμως δεν στάθηκαν ικανές να μειώσουν το έλλειμμα των ΑΠΕ. Πρόσφατα η Fitch υποβάθμισε την αξιολόγηση για την βιωσιμότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα σε «BBBsf». Η υποβάθμιση αντανακλά την έλλειψη ενός αξιόπιστου και προβλέψιμου σχεδίου για να μειώσει σημαντικά το έλλειμμα των ΑΠΕ. Οι Αρνητικές Προοπτικές αντικατοπτρίζουν την άποψη του οίκου ότι η μέχρι τώρα αποτυχία των ρυθμιστικών νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη μείωση των ελλειμμάτων, που ξεπερνούν στο σύνολό τους τα 30,000,000,000 EUR, δεν παρέχουν θετικές προοπτικές για το μέλλον και για την βιωσιμότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: