1/1/13

"Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει."


"Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει."
(Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: