16/3/14

Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.

 Ευτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι!

Θουκυδίδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: