23/1/14

Σιγά να μη ρωτήσουν τις τοπικές κοινωνίες...

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του  ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας για την περιβαλλοντική καταστροφή της Σαράνταινας. 
Στην χορήγηση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 18,9 MW, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» προχώρησε η Αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την υπ΄ αρθμ. 2787/238799/23.12.2013 απόφαση της. Ειδικότερα ο  σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Καστρί-Κοκκάλια», στα όρια του Δήμου Καρπενησίου και του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδος, σε δασική έκταση 2.397,79 στρ., με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 18,9 MW και θα αποτελείται από είκοσι μία (21) ανεμογεννήτριες. Επίσης θα κατασκευαστεί κτίριο ελέγχου εμβαδού 250 τ.μ., υποσταθμός ανύψωσης τάσης εμβαδού 15.727 τ.μ., καθώς και οι λοιπές αναγκαίες εγκαταστάσεις, οι δρόμοι πρόσβασης και εσωτερική οδοποιία μεταξύ των Α/Γ.
Ας σημειωθεί ότι εκτός του σταθμού στη θέση «Καστρί-Κοκκάλια» (18.9 MW)  με την υπ΄ αριθμ. 20141427/08/2012 απόφαση το ΥΠΕΚΑ έχει δώσει το «πράσινο φως» για δυο ακόμα αιολικούς σταθμούς στην περιοχή, στις θέσεις «Καράβι-Αλογοβούνι» (23,4 MW) και «Τύμπανο-Τρυπητήρι»(13,5 MW) καθώς και του δικτύου διασύνδεσης. Η προτεινόμενη γραμμή μεταφοράς Υψηλής Τάσης 150 MW   θα συνδέει τον υποσταθμό με το υφιστάμενο δίκτυο υψηλής Τάσης  Κρεμαστά -Λαμία (θέση Ράχη Τυμφρηστού) μήκους 4χιλ.
Η άδεια αιολικού σταθμού για τη θέση «Καστρί-Κοκκάλια» που δόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της κ. Γερακούδη αιφνιδιαστικά παραμονή Χριστουγέννων  αγνόησε  επιδεικτικά τις αρνητικές αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς  και  την εκφρασμένη με πολύχρονους αγώνες αντίθεση της  τοπικής κοινωνίας στη εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπου βρίσκεται το νοτιότερο δάσος Οξυάς στην Ευρώπης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντίθετος στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και ειδικότερα της αιολικής ενέργειας όταν αυτή γίνεται με κεντρικό και χωροταξικό σχεδιασμό, δεν  καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και λαβαίνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Γίνεται δε με προοπτική τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση της δαπανώμενης ενέργειας, τη μείωση των ρύπων, αλλά  και την  κάλυψη των ενεργειακών αναγκών  της τοπικής κοινωνίας.  Είμαστε όμως αντίθετοι με επενδυτικά σχέδια που αποφασίζονται ερήμην των τοπικών κοινωνιών  με αποκλειστικό σκοπό την κερδοφορία  των επενδυτών και της φερόμενης ως «πράσινης ανάπτυξης», χωρίς τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
Πιστεύουμε πως  η ανησυχία των τοπικών κοινωνιών  για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης επένδυσης βασίζεται σε βάσιμα και ουσιαστικά επιχειρήματα.  Ο αιολικός σταθμός στη θέση «Καστρί-Κοκκάλια» σε συνδυασμό με άλλα υπερμεγέθη αιολικά πάρκα που προγραμματίζονται   στην οροσειρά της «Σαράνταινας» δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρουμε, και ως εκ τούτου θα δημιουργήσουν ανεπανόρθωτα προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον της οροσειράς της Οξυάς.
Με τη συγκεκριμένη επένδυση στην ουσία εξυπηρετείται συγκεκριμένος επενδυτικός όμιλος  σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος ενώ το όφελος των τοπικών κοινωνιών θα είναι αμελητέο. Γι΄αυτό ζητάμε την ανάκληση της απόφασης και την επανεξέταση του θέματος ,  στη βάση της εξασφάλισης των όρων και προϋποθέσεων που προαναφέρουμε.
Λαμία 22-01-2013
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: