21/11/13

Τα μελαγχολικά χρώματα του χινόπωρου!

"Δεν μπορώ να συλλάβω κάποιο τύπο ομορφιάς, στον οποίο δεν υπάρχει μελαγχολία."
Charles Baudelaire.

Δεν υπάρχουν σχόλια: