22/11/13

Πάντα Ψηλά...

"Πάνω σε κάθε βουνό υπάρχει ένα μονοπάτι, παρόλο που μπορεί να μη φαίνεται από την κοιλάδα."
Theodore Roethke.

Δεν υπάρχουν σχόλια: