16/5/13

Σκάνδαλο!!!

Τι ώρα που ετοιμάζεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, αυτή δανείζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να επεκτείνει τα δίκτυα υψηλής τάσης ώστε να διασυνδεθούν ακόμη περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας!
Τη μέθοδο της «σαλαμοποίησης» για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ επέλεξε η κυβέρνηση. Σκοπεύει να πουλήσει δραστηριότητες, εργοστάσια, και μονοπωλιακά τμήματα της επιχείρησης, σε τρία παράλληλα στάδια μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2016, ξεκινώντας μάλιστα από το "μονοπώλιο των δικτύων και της μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος", που μέχρι σήμερα διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ, η πλειοψηφία των μετοχών του οποίου θα περάσει σε ιδιώτες.
Αυτά προβλέπονται στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση. Το σχέδιο ορίζει ακόμη ότι θα δημιουργηθεί ένα «πακέτο» από εργοστάσια της ΔΕΗ που θα περιλαμβάνει υδροηλεκτρικές και λιγνιτικές μονάδες μαζί με άδειες εκμετάλλευσης και ορυχεία λιγνίτη, καθώς και μονάδες φυσικού αερίου, το οποίο θα πουληθεί όλο μαζί σε ιδιώτη, επίσης με τη ...βοήθεια του ΤΑΙΠΕΔ.
Οι μονάδες της ΔΕΗ και η πρόσβαση στο λιγνίτη και τα υδροηλεκτρικά θα πουληθούν «πακέτο», επανδρωμένες! Μαζί δηλαδή με τους εργαζομένους που στελεχώνουν τα τμήματα, από μηχανικούς, τεχνικούς και εργάτες των ορυχείων, μέχρι το λογιστήριο και τη μηχανογράφηση που αντιστοιχεί στις μονάδες. Υπολογίζεται ότι έχουν βγει στο σφυρί μονάδες συνολικής δυναμικότητας περίπου 2.500 MW και ήδη γίνεται "σπέκουλα" για το ποιες μονάδες αμπαλάρονται επί τούτου...
Ωστόσο η κυβέρνηση παραδέχεται σε ανακοίνωσή της ότι το σχέδιο τεμαχισμού και πώλησης τμημάτων της ΔΕΗ «συνιστά περίπλοκη διαδικασία σε εταιρικό, νομικό, λογιστικό, φορολογικό και, κανονιστικό-ρυθμιστικό επίπεδο» και όπως λέει, θα προωθήσει, «όπου απαιτείται, τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις».
Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ έχει τρία στάδια:
2. Πώληση «πακέτου» μονάδων της ΔΕΗ που αντιστοιχούν στο 1/3 της δυναμικότητας της επιχείρησης. Οι μονάδες θα παρουσιαστούν αυτόν το μήνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη σύμφωνη γνώμη της θα αποφασιστούν τον Ιούνιο αυτές που θα γίνουν ενιαία εταιρεία και θα πουληθούν μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2015.
3. Πώληση μετοχών 17% της ΔΕΗ μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Τα 190 εκατ. ευρώ χορηγούνται στη ΔΕΗ για την ενίσχυση της ...ενεργειακής ασφάλειας και απόδοσης στην Ελλάδα. Οι σχετικές "επενδύσεις" θα συμβάλουν στον ...εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την αύξηση της απόδοσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού στο σύνολο της χώρας και θα επιτρέψουν, μεταξύ άλλων, την γρηγορότερη διασύνδεση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δίκτυο. Καλύπτουν όλο το φάσμα από την υψηλή τάση των 400kV ως τη χαμηλή τάση και περιλαμβάνουν πολυάριθμα έργα που εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας
Για τον λόγο αυτόν υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 950 εκατ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από την Τράπεζα το 2009 και χορηγείται σε δόσεις τα τελευταία χρόνια. Το παρόν δάνειο των 190 εκατ. ευρώ αποτελεί την τελευταία δόση.
Ομοίως, ύστερα από ένα πρώτο δάνειο ύψους 30 εκατ. ευρώ που υπογράφηκε το 2012, η ΕΤΕπ χορηγεί άλλα 25 εκατ. ευρώ στην ΔΕΣΦΑ για την επέκταση του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο μέσω ενός νέου αγωγού υψηλής πίεσης από τους Αγίους Θεοδώρους ως τη Μεγαλόπολη. Ο αγωγός θα τροφοδοτεί ένα νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη, ο οποίος επίσης χρηματοδοτείται από την ΕΤΕπ (με δάνεια συνολικού ύψους 280 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2011-12). 
Ο κ. Mihai Tanasescu, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά τα εξής: «Τα δάνεια που υπογράφουμε για τη στήριξη της δράσης για το κλίμα και του ενεργειακού τομέα αντιπροσωπεύουν σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη και την αειφόρο οικονομική μεγέθυνση. Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και απόδοσης στην Ελλάδα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον συνάδουν πλήρως με το "Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη" και με τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει το Συμβούλιο ECOFIN.
Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που έχει χρηματοδοτήσει η ΕΤΕπ στον τομέα αυτόν περιλαμβάνονται:
(i) ο εκσυγχρονισμός του δικτύου της ΔΕΗ, με πολυάριθμες επενδύσεις για την ενίσχυση και επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της χώρας, (ii) τα έργα της ΔΕΠΑ που ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα προτεραιότητας, και ειδικότερα επενδύσεις στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χάρη στις οποίες αυξήθηκε η δυναμικότητα του σταθμού και ενισχύθηκε η ασφάλεια του εφοδιασμού, και (iii) η κατασκευή του αγωγού αερίου υψηλής πίεσης, που συνδέει την Κομοτηνή με την Αλεξανδρούπολη και με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου της Τουρκίας, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. 
Όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει έργο της ΤΕΡΝΑ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το έργο αυτό, το οποίο αφορά την κατασκευή αιολικών πάρκων για την παραγωγή ενέργειας, προάγει την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κλιματική αλλαγή.»
Το ερώτημα που εμείς θέτουμε καταρχάς- πέρα από το ουσιαστικό για το αν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ και τα δίκτυα της- είναι αν οι αγοραστές της ΔΕΗ θα "πάρουν" και τα δάνεια αυτά αγοράζοντάς την, ή αν τα δάνεια αυτά θα μείνουν σε εμάς ...πεσκέσι: άραγε να περιμένουμε απάντηση από κάποιον ...υπεύθυνο
Και το δεύτερο ερώτημα που θέτουμε είναι το γιατί να δανείζεται χρήματα η χώρα μας για να επεκτείνει τα δίκτυα της ώστε να απορροφηθούν και άλλα αιολικά πάρκα- από την στιγμή που αυτά θεωρούνται ιδιωτικές επενδύσεις, ιδιωτικές τουλάχιστον κατ΄ επίφαση; Σε αυτό το ερώτημα σίγουρα δεν περιμένουμε απάντηση: είναι ήδη απαντημένο από την κα. Μέρκελ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: