24/8/11

Ξεροβούνι Πλατάνου Ναυπακτίας:

 Όταν η Ελληνική Κυβέρνηση επιδοτεί την καταστροφή ενός Καταφυγίου Άγριας Ζωής!

Ο  θεσμός των «Καταφυγίων Άγριας Ζωής» καθιερώθηκε στην Χώρα μας με τον νόμο  2637/1998. Βέβαια επί της ουσίας  με τον νόμο αυτό το μόνο που έγινε ήταν προϋπάρχοντα  «Καταφύγια Θηραμάτων» να μετονομαστούν σε  «Καταφύγια Άγριας Ζωής» σε μια προσπάθεια της τότε Κυβέρνησης  να εναρμονιστεί η  ελληνική νομοθεσία με την Διεθνή Σύμβαση του Ρίο για τη Βιοποικιλότητα. Και για αυτό εξάλλου διάφορες βαρέα όχλουσες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως πχ. ·Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ·Λατομεία ·Μεταλλεία ·Δρόμοι, δεν απαγορεύθηκαν ρητά αλλά αντιθέτως επιτρέπονται,  αν προηγουμένως έχουν υποβληθεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κι έχουν πάρει έγκριση από τους αρμόδιους φορείς. Παρόλα αυτά ο νομοθέτης σαφέστατα ορίσε πως τα κριτήρια επιλογής των «Καταφυγίων Άγριας Ζωής» καθώς και οι σκοποί που πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω της ίδρυσής και χωροθέτησής τους, αποσκοπούν στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, στην προστασία των ειδών, στη διατήρηση των σπάνιων και απειλούμενων ειδών της πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και στην προστασία και την αύξηση του πληθυσμού των θηραμάτων. Με τη συγκεκριμένη πρακτική κατά συνέπεια, ο στόχος ενός «Καταφυγίου Άγριας Ζωής» δεν επικεντρωνόταν πλέον μόνο στα "θηράματα", όπως έκαναν μέχρι εκείνη την στιγμή τα Καταφύγια Θηραμάτων αλλά σε όλα τα είδη άγριας πανίδας, αυτοφυούς χλωρίδας αλλά και του οικοσυστήματος γενικά. Εξάλλου αυτή ήταν και η φιλοσοφία της Διεθνούς  Σύμβασης του Ρίο για τη Βιοποικιλότητα.  Βέβαια από την «Παγκόσμια Φιλοσοφία για την Προστασία του Περιβάλλοντος»  μέχρι την «Ελληνική Πραγματικότητα»  η απόσταση είναι όχι απλά πολύ μεγάλη αλλά πραχτικά αγεφύρωτη, καθώς χωρίζονται από το χάσμα της Ελληνικής Πολιτικής που  ως μόνο σκοπό έχει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Μεγαλοεργολάβων! Και αυτό περίτρανα αποδεικνύει και το Παράδειγμα  της εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής στο Ξεροβούνι Πλατάνου. 
Ο Πλάτανος Ναυπακτίας.
*Με βάση τον  νόμο  2637/1998 το Βουνό Ξεροβούνι ύψους 1.575 μέτρων στον Πλατάνο Ναυπακτίας χαρακτηρίστηκε «Καταφύγιο Άγριας Ζωής» (κωδ. K786, φεκ 1215/Β/18-09-01 ).
*Στις 22/12/03 με απόφαση του τότε Υπουργού Ανάπτυξης η εταιρεία «ΘΕΜΕΛΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία» λαμβάνει άδεια για την εγκαταστάση αιολικού πάρκου στο Ξεροβούνι εντός των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής. Στο σημείο αυτό θα επιχειρηματολογήσουν οι ... όψιμοι οικολόγοι: «Που το κακό; Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η  όχληση ενός αιολικού πάρκου είναι πολύ μικρότερες από ότι ενός εργοστασίου της ΔΕΗ Παρ’όλο που έχουμε απαντήσει κατά καιρούς σ’ αυτήν την επιχειρηματολογία,  προς οικονομία του λόγου και της γραφής δεν θα επιχειρηματολογήσουμε «για το αν πρέπει ή όχι, να εγκαθίστανται οχλούσες ανθρώπινες δραστηριότητες σε παρθένα βουνά, εθνικούς δρυμούς και καταφύγια άγριας ζωής». Εξάλλου όπως  είπαμε και πιο πάνω ο Έλληνας Νομοθέτης το θέμα αυτό το ...προέβλεψε (;) και όρισε πως είναι συμβατό σε καταφύγια άγριας ζωής να εγκαθίστανται ακόμη και λατομεία! Αρκεί να υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων! Αυτό που δεν προέβλεψε ο «σοφός» νομοθέτης είναι το πόσες «τροποποίησεις» στην πορεία εκτέλεσης του έργου μπορεί να δεχτεί μια τέτοια αδειοδότηση. Και το  Παράδειγμα της εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής στο Ξεροβούνι Πλατάνου αποδεικνύει περίτρανα ότι στην Χώρα μας η έννοια της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης είναι μια ... «τροποποίηση της κοινής λογικής»!
Η Περίστα στα πλάγια του Ξεροβουνιού.
*Στς 3/3/09  η εταιρεία «ΘΕΜΕΛΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία» η οποία κατείχε  την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.817/16322/22.12.2003 άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 18,9 MW στη θέση «Ξεροβούνι» του τότε- προ Καλλικράτη, Δήμου Πλατάνου, του τότε (προ Καλλικράτη) Νομού Αιτωλοακαρνανίας, αιτήθηκε  την μεταβίβαση της εν λόγω άδειάς της, στην εταιρεία «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.».  Εντελώς τυχαία οι δύο αυτές εταιρείες ( ΘΕΜΕΛΗ ΑΤΕ και ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΑΕ)  έχουν την ίδια διεύθυνση αλληλογραφίας, στην οδό  Καποδιστρίου 104 στην  Νέα Ιωνία. Το  τι άλλη σχέση έχουν μεταξύ τους, εμείς δεν κατέστει δυνατόν να το αποσαφηνίσουμε!
*Στις 6/10/10 ο τότε Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (προ Καλλικράτη) και νυν Υπεριφερειάρχης (μετά Καλλικράτη) κύριος Αποστολόπουλος Αναστάσιος,  χορηγεί άδεια στην εταιρεία «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ» για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού συνολικής ισχύος 17,85MW στο όρος Ξεροβούνι Πλατάνου, και μάλιστα  εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής. 
*Στις 25/2/11 το Υπουργείο Ανάπτυξης εγκρίνει την επιχορήγηση της εταιρείας «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ» κατά 40% επί του συνολικού κόστους της «επένδυσής» της ( δηλαδή με το ποσό των 9.754.000 ευρώ) με το σκεπτικό ότι θα δημιουργηθούν πέντε νέες θέσεις απασχόλησης (!!!). Τελικά φαίνεται πως "Λεφτά υπάρχουν" στα Κρατικά Ταμεία, το θέμα είναι για ποιούς υπάρχουν;
*Στις 31/3/11 η εταιρεία «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ»  ενημερώνει (!!!) την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) για την αλλαγή του αριθμού, του τύπου και του χώρου εγκατάστασης των ανεμογεννητριών  της.
*Στις 20/4/11 η ΡΑΕ βεβαιώνει για την νομιμότητα  των μεταβολών στις οποίες έχει  προαποφασίσει να προβεί η εταιρεία «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ».
*Στις 3/5/11 η εταιρεία «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ» με νέα αίτησή της προς τον   Γενικό Γραμματέα (Υπερπεριφερειάρχη) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,  ζητάει νέα τροποποίηση της άδειά  της για το αιολικό της πάρκο.
*Στις 23/5/11 ο Υπερπεριφερειάρχης κύριος Αποστολόπουλος Αναστάσιος  της εγκρίνει και αυτή την νέα τροποποίηση!
*Στις 8/7/11 η εταιρεία «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ» επανέρχεται με νέο έγγραφό της και ζητάει από το Δασαρχείο Ναυπάκτου να προβεί σε  «χαρακτηρισμό» και νέων εκτάσεων ως δασικών ή μη. 
*Στις 19/7/11 το Δασαρχείο με βάση την νέα αυτή αίτηση της εταιρείας «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ» βγάζει και νέα «Πράξη Χαρακτηρισμού Εκτάσεων»! (Οι δασικοί υπάλληλοι δεν μπορούν παρά να απαντήσουν στο ερώτημα  τι είναι δάσος και τι όχι, και μόνον σε αυτό, και μάλιστα με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία ! Αναγκαστικά γι αυτούς οι όροι "υπαλπικά λιβάδια",  "ορεινοί λειμώνες", "ορθοπλαγιές", "γκρεμοί", "λιθώνες" και "σάρες"- δηλαδή όλοι αυτοί οι οικότοποι που μαζί με το δάσος συγκροτούν το μωσαϊκό της οικογεωγραφίας των βουνών- στον βαθμό που αυτοτελώς δεν χαρακτηρίζονται ως «δάση» δεν έχουν πλέον και καμία αξία. Παρά την μέγιστη οικοβιολογική σημασία τους, που ακόμη και ένας μαθητής του Δημοτικού μπορεί να καταννοήσει! Δηλαδή τις Πέρδικες, τους Αετούς, τα Αγριοκάτσικα, τα Μαλόκεδρα  και το Τσάι του βουνού, που περιμένουμε πως θα τα βρούμε, στο δάσος ή στις ορθοπλαγιές; Και αντίστοιχα τα Ζαρκάδια, τους Λύκους, τις Μαυροτσικλητάρες, τις Φιλύρες και τα Σκλήθρα που θα τα  συναντήσουμε άραγε στις ορθοπλαγιές ή στα δάση; Αλλά από ότι φαίνεται και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται,  όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, στο βαθμό που ο Έλληνας Νομοθέτης αποφάσισε πως τα αιολικά πάρκα μπορούν να κατασκευαστούν ακόμη και μέσα σε καμμένες και χαρακτηρισμένες ως αναδασωτέες εκτάσεις! Και εμείς μιλάμε για ορεινούς λιθώνες...)
*Στις 18/7/11 (!!!) -δηλαδή μία ημέρα πριν δημοσιοποιηθεί (!!!) η νέα Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Ναυπάκτου- η εταιρεία  «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ» επανέρχεται με νέο αίτημα της προς τον  Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων για «...συμπληρωματική έγκριση επέμβασης για το αιολικό Πάρκο στο Ξεροβούνι Πλατάνου» .
*Στις 11/8/11 ο Γενικός Γραμματέας (Υπερπεριφερειάρχης) κύριος Αποστολόπουλος Αναστάσιος προχωρεί σε «συμπληρωματική έγκριση επεμβάσεως επί δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα από την εταιρεία «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ» για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου»! Στην έγκριση αυτή χαρακτηριστικά σημεία που αξίζει να τονιστούν είναι ότι ο Υπερπεριφερειάρχης ζητά να «...να μην καταστραφεί το τριγωνομετρικό της ΓΥΣ...» (;) που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού,  καθώς επίσης  και να δωθεί η υλοτομημένη βλάστηση «στους κατοίκους της περιοχής για τις ατομικές τους ανάγκες (καυσόξυλα)» (!!!) (Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι οι Κονκισταδόρες έδιναν «καθρεφτάκια και γυάλινες χάντρες» στους ιθαγενείς της Αμερικής για να  αρπάξουν την γη τους, τώρα στην εποχή της «Πράσινης Ανάπτυξης» τους δίνουν ... καυσόξυλα!)
*Να αποδεχθούμε ότι όλα αυτά είναι νόμιμα! Εξάλλου η νομοθεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Χώρα μας βασίζεται στους νόμους του Σουφλιά, της Μπιρμπίλη και του Παπακωνσταντίνου
*Να αποδεχθούμε ακόμη και ότι όλα αυτά είναι και ... ηθικά! Εξάλλου η ηθική στην σημερινή ελληνική κοινωνία σηματοδοτείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους  χαρακτηρισμούς της ίδιας της Ηγεσίας της Χώρας με χαρακτηριστικότερη αυτή του Αντιπροέδρου της σημερινής κυβέρνησης: "Μαζί τα φάγαμε!"
*Θα μας επιτραπεί όμως να θέσουμε  τα εξής δύο απλά ερωτήματα:
Πόσες φορές ακόμη θα τροποποιήσουν την άδεια που κατέχουν και πόσες ακόμη ... "τροποποιητικές" επεμβάσεις θα θελήσουν να κάνουν στο "Ξεροβούνι" οι Μεγαλοεργολάβοι της "Μαύρης Ανάπτυξης"; Και σε τελική ανάλυση πόσες «τροποποίησεις» μπορεί να ανεχθεί ακόμη το Παρθένο Περιβάλλον της Ορεινής Ναυπακτίας μέχρι τελικά να «βολέψουν» τις ανεμογεννήτριές τους;  
Και αλήθεια, τόσο στην αρχική όσο και στις ...τροποιημένες και συμπληρωματικές αδειοδοδοτήσεις που λαμβάνει η εταιρεία «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ», λαμβάνεται υπόψην από τους "αρμόδιους φορείς" ότι σε πολύ μικρή απόσταση από το εν λόγω αιολικό πάρκο ξεκινούν οι εργασίες για άλλα ...τρία αιολικά (στον Ψωριάρη, στον Αρδίνη και στην Ανεμίστρα : Σε σχεδόν μηδενική απόσταση από το "Καταφύγιο Άγριας Ζωής" το οποίο επί της ουσίας πλέον θα πρέπει να μετανομαστεί σε "Πάρκο Ανεμογεννητριών"!);
Υπάρχει κανείς "αρμόδιος" να απαντήσει  σ' αυτά τα ερωτήματα;
Καλούμε όποιον ''αρμόδιο'' επιθυμεί  -αλλά και όποιον "δύσπιστο" αμφισβητεί τα γραφόμενά μας,  να επισκεφθούμε μαζί το Καταφύγιο Άγριας Ζωής στο Ξεροβούνι Πλατάνου, για να σχηματίσει εικόνα από "πρώτο χέρι"! Να δούμε ποια εικόνα τελικά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα: αυτή που παρουσιάζουν ο αξιότιμος Δήμαρχός μας κ. Μπουλές, μαζί με τον Περιφερειάρχη μας κ. Κατσιφάρα και τον Υπουργό μας κ. Μωραΐτη, ή αυτή που είδαμε και αντικρύσαμε εμείς σε πρόσφατη επίσκεψή μας! Η εικόνα που σκόπιμα θέλει να μας παρουσιάσει η "Ναυπακτιακή Τρόικα" για την "Πράσινη Ανάπτυξη" απέχει πολύ από την πραγματικότητα: Αν κάποιος τολμήσει να επισκεφθεί το Ξεροβούνι, τώρα ή μέσα στα επόμενα δύο χρόνια- τόσο προβλέπεται να διαρκέσουν οι εργασίες του εργοταξίου- το σίγουρο είναι πως δεν θα δει λαγούς να παίζουν ανέμελα  ανάμεσα στις νταλίκες , δεν θα ακούσει πέρδικες να κελαηδούν  πάνω στα τεράστια γερανοφόρα οχήματα, ούτε θα δει τις μπουλντόζες να στρίβουν από την πορεία τους, για να αποφύγουν να συνθλίψουν σπάνια αγριολούλουδα ! Και σίγουρα πάντως δεν θα δει τους μεγαλοεργολάβους να χαϊδεύουν και να ταΐζουν μικρά ζαρκαδάκια. Η πραγματική εικόνα είναι εντελώς διαφορετική και τουλάχιστον ...εφιαλτική! Και σίγουρα μη συμβατή με καμία λογική "Προστασίας  του Φυσικού Περιβάλλοντος"! Άλλα όπως προείπαμε στην αρχή,  και όπως εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται, στην χώρα μας ακόμα και η ...λογική χωρά πολλές  ...τροποποίησεις!
Μια επίσκεψη στον Πλάτανο Ναυπακτίας αρκεί για του λόγου το αληθές!

*****************************
Το δίασελο του Λιόλιου ανάμεσα στο Ξεροβούνι και τον Αρδίνη.
ΥΓ) Δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη! Χάρη στην πολιτική της "Ναυπακτιακής Τρόικας", το μέλλον της Παρθένας Φύσης και της 'Αγριας Ζωής στην Ναυπακτία είναι προδιαγεγραμμένο! Έχουν προαποφασίσει πως "Τα βουνά των Λύκων" θα γίνουν "Βουνά των Μεγαλοεργολάβων"! Εμείς δυστυχώς ηττηθήκαμε στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε αυτήν την εξέλιξη! Και επειδή αυτοί κέρδισαν για αυτό και εμείς αναγνωρίζοντας την ...νίκη τους, σκοπεύουμε ζητώντας την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου, να αναρτήσουμε μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματά τους στο διάσελο του Λιόλιου -ανάμεσα στα δύο Αιολικά Πάρκα του Ξεροβουνιού και του Αρδίνη, ώστε να μην ξεχάσουν οι επόμενες γενιές τα ονόματα των ...  πιονέρων της "Πράσινης Ανάπτυξης" στον τόπο μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: