24/2/12

Nα γιατί χαίρονται οι Μεγαλοεργολάβοι με το "Νέο Μνημόνιο":

Γη, ύδωρ και αέρας παραδίδονται βορά στα οικονομικά συμφέροντα των Μεγαλοεργολάβων, ελέω Μνημονίου!
"Προβλέψεις" για την προώθηση των "Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" περιλαμβάνει το νέο μνημόνιο, που ορίζει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου 2012 πρέπει να υποβληθεί σχέδιο ανάπτυξης της αιολικής και ηλιακής ενέργειας. 

Το νέο μνημόνιο, σε ότι αφορά τις "Ανανεώσιμες" Πηγές Ενέργειας, ορίζει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου 2012 πρέπει να υποβληθεί "σχέδιο" το οποίο, ανάμεσα στα άλλα, θα περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας.
Η κυβέρνηση σύμφωνα με τις επιταγές της Τρόικας και του Νέου Μνημονίου, πρέπει να καταρτίσει σχέδιο μεταρρύθμισης των υποστηρικτικών προγραμμάτων ΑΠΕ, έτσι ώστε να καταστούν πιο συμβατά προς τις εξελίξεις της αγοράς. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει:
- Χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων και συζητήσεων των αρμόδιων για τη μεταρρύθμιση του υποστηρικτικού προγράμματος.  
- Επιλογές μεταρρύθμισης του υποστηρικτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου εγγυημένης διαφορικής τιμής και προσδιορισμός σε κάθε επιλογή της μεθόδου υπολογισμού των τιμολογίων και του τρόπου αποφυγής πιθανής υπερβολικής αποζημίωσης. Προτείνεται το μοντέλο εγγυημένης διαφορικής τιμής.
- Τρέχουσες και αναμενόμενες τάσεις στο κόστος για όλες τις σχετικές τεχνολογίες.
-  Εξέταση της επιλογής αυτόματης μείωσης τιμολογίου.
- Μέτρα για την ανάπτυξη πηγών αιολικής και ηλιακής ενέργειας.
Επίσης, μέσα στο πρώτο τρίμημο πρέπει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Ήλιος», στο β΄τρίμηνο να διευκολυνθεί η διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς και η ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλες χώρες της ΕΕ για την εξαγωγή- πραγματική ή εικονική- ηλεκτρικής ενέργειας. Το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαμόρφωση του σχεδίου αυτού δόθηκε σε σύσκεψη που κάλεσε ο κ. Παπακωνσταντίνου με τη συμμετοχή όλων των "φορέων" του τομέα της ενέργειας και ειδικά των ΑΠΕ.
Στη σύσκεψη εκφράστηκε η βούληση του υπουργού να ...διαλεχθεί με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις. Δημιουργήθηκε μάλιστα μια άτυπη (!!!) ομάδα υπηρεσιακών, πολιτικών και εκπροσώπων της αγοράς που θα βρίσκονται σε επαφή για να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο προώθησης της «πράσινης» ενέργειας. Πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι το σχέδιο αυτό να αποτελέσει ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο και να μην παραμείνει απλά τυπική συμμόρφωση σε μια έξωθεν υποχρέωση.
Το μοντέλο εγγυημένης διαφορικής τιμής προβλέπει την αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ όχι με μία "εγγυημένη ταρίφα" για κάθε τεχνολογία όπως σήμερα, αλλά με την Οριακή Τιμή Συστήματος σύν ένα συγκεκριμένο "premium". Κατά κανόνα υπάρχει μια minimum εγγυημένη τιμή αλλά και μια maximum τιμή που λαμβάνει κάθε μία από τις τεχνολογίες των ΑΠΕ.
Αξίζει να αναφερθεί τέλος, ότι η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας)  θεωρεί απαραίτητη τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Α.Π.Ε. στο ΥΠΕΚΑ,  με επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ισότιμους με αυτούς που προβλέπονται για το "Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ". Στη νέα Γενική Διεύθυνση, όπως λένε χαρακτηριστικά, θα πρέπει να αποσπαστούν επιπλέον διοικητικοί υπάλληλοι από τις υπόλοιπες μονάδες της δημόσιας διοίκησης και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την εφαρμογή κάθε νομοθεσίας που εμπλέκει τις Α.Π.Ε. (δασικής, χωροταξικής, περιβαλλοντικής, αγροτικής, αρχαιολογικής, πολεοδομικής, υδάτινων πόρων, άμυνας κλπ). Μετά την πλήρη στελέχωσή της και την κατάρτιση εγχειριδίων λειτουργίας και διαδικασιών σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, η νέα Γενική Διεύθυνση θα μπορεί να αναλάβει να εκδίδει την άδεια για την εγκατάσταση όλων των επενδύσεων Α.Π.Ε. μετά την άδεια παραγωγής, χωρίς εμπλοκή άλλων υπηρεσιών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: