13/5/14

Οι ανεμογεννήτριες επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα!

"Ορισμένες κλιματικές επιπτώσεις των ανεμογεννητριών, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας και η ξηρασία  του εδάφους για μίλια γύρω από τα αιολικά πάρκα, είναι ήδη γνωστά, αλλά οι σωρευτικές τους επιπτώσεις στον καιρό και το κλίμα-ειδικά τώρα με την αχαλίνωτη επέκταση τους-είναι απρόβλεπτες.
Ένα σημείο που πρέπει να σημειωθεί επίσης είναι ότι, ενώ τα αιολικά πάρκα είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αυτό δεν σημαίνει ότι όπως και άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- δεν προκαλούν σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον. Ακόμη και η βελτιωμένη μηχανική των ανεμογεννητριών (για τη μείωση του στροβιλισμού του αέρα, κ.λπ.) δεν μπορεί να εξαλείψει το γεγονός ότι οι μηχανές αυτές αφαιρούν ενέργεια από τον άνεμο, και αυτό θα έχει επιπτώσεις στον καιρό και τελικά στο κλίμα."

Δεν υπάρχουν σχόλια: