8/2/13

Τι δεν καταλαβαίνετε;


Νέα φορολογικά μέτρα αλλά και ανοιχτό ενδεχόμενο για την λήψη και νέων μέτρων περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2013-2016, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών. Παρά το γεγονός ότι τα συνολικά φορολογικά μέτρα για την τετραετία έχουν μειωθεί από τα 3,89 δισ. ευρώ στα 3,63 δισ. ευρώ (μείωση κατά 259 εκατ. ευρώ), αυτά που καλούνται να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι έχουν αυξηθεί κατά 368 εκατ. ευρώ, και από 1,78 δισ. ευρώ ανέρχονται πλέον στα 2,15 δισ. ευρώ!
Το νέο μεσοπρόθεσμο που έχει εγκριθεί από την τρόικα, θα πρέπει να ψηφιστεί έως τις 18 Φεβρουαρίου πριν από το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.
Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 4,3% του ΑΕΠ το 2013 (7,9 δισ. ευρώ), στο 2,8% το 2014 (5,1 δισ. ευρώ), στο 3,7% του ΑΕΠ το 2015 (6,9 δισ. ευρώ) και στο 2,3% του ΑΕΠ το 2016 (4,5 δισ. ευρώ).
Το πρωτόγεννες πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2013 θα διαμορφωθεί στο 0,3% του ΑΕΠ το 2013 ( 489 εκατ. ευρώ), στο 2,4% το 2014 (4,4 δισ. ευρώ), στο 2% του ΑΕΠ το 2015 (3,6 δισ. ευρώ) και θα ανέβει στο 3,2% του ΑΕΠ το 2016 (6,35 δισ. ευρώ).
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθουν στα 45,6 δισ. ευρώ το 2013, στα 44,9 δισ. ευρώ το 2014, το 2015 σε 45,2 δισ. ευρώ και το 2016 στα 46,2 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αναμένονται στα 53,4 δισ. ευρώ το 2013, στα 50,1 δισ. ευρώ το 2014, στα 49,8 δισ. ευρώ το 2015 και στα 49,6 δισ. ευρώ το 2016.
Το ΑΕΠ σε απόλυτα νούμερα αναμένεται να μειωθεί από τα 183 δισ. ευρώ το 2013 στα 182,6 δισ. ευρώ το 2014 για να ανέλθει στα 187,8 δισ. ευρώ το 2015 και στα 196 δισ. ευρώ το 2016.
Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί το 2013 στα 318 δισ. ευρώ ή στο 174,2% του ΑΕΠ, να αυξηθεί οριακά στα 319 δισ. ευρώ ή στο 174,7% του ΑΕΠ το 2014 και να αποκλιμακωθεί στο 171,5 δισ. ευρώ το 2015 (322 δισ. ευρώ) και στο 164% του ΑΕΠ το 2016 (322,3 δισ. ευρώ).
Η ανάλυση των στοιχείων του Μεσοπρόθεσμου αλλά και η Εισηγητική Έκθεση που το συνοδεύει, δείχνουν πως τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί χάνουν την δυναμική τους μετά το 2014 και η επίπτωσή τους ως το 2016 θα είναι τελικά κατά 886 εκατ. μικρότερη από όσο αρχικά υπολογιζόταν. Ουσιαστικά ομολογείται ότι πολλά μέτρα που ως τώρα έχουν ληφθεί, δεν θα έχουν την επίπτωση που είχε προϋπολογιστεί όταν λαμβάνονταν.
Συγκριμένα, όσον αφορά στα έσοδα από φόρους, το 2013 προβλέπεται αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 405 εκατομμύρια ευρώ αλλά για το 2014 η πρόβλεψη "διορθώνεται" και μειώνεται κατά 179 εκατομμύρια, για το 2015 μειώνεται κατά 260 εκατομμύρια και για το 2016 μειώνεται κατά 269 εκατομμύρια ευρώ. 
Αντίστοιχα, στο πεδίο των πρωτογενών δαπανών,  το 2013 προκύπτει αύξηση κατά 150 εκατομμύρια ευρώ, το 2014 μείωση κατά 34 εκατομμύρια, το 2015 αύξηση κατά 269 εκατομμύρια και το 2016 μείωση κατά 27 εκατομμύρια. 
Και στην εισηγητική έκθεση επισημαίνεται ότι για την επικαιροποίηση του Μεσοπροθέσμου Προγράμματος γίνεται «επανεκτίμηση της απόδοσης κάποιων συγκεκριμένων μέτρων του ΜΠΔΣ 2013-2016 και κάποιες προσαρμογές ως προς τα μέτρα του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νόμου». 
Όπως διαφαίνεται από την ανάλυση των αριθμών στο νέο Μεσοπρόθεσμο, έπεσαν έξω οι προβλέψεις:
- για το ενιαίο μισθολογιο στο δημόσιο κατά 125 εκατ. ευρώ (κυρίως από περικοπές για τους ένστολους).
- για την αύξηση κατά 2 έτη του ορίου ηλικίας στις συντάξεις, κατά 228 εκατ. ευρώ.
- από το "πακέτο" της φορολογικής μεταρρύθμισης κατά 259 εκατ. ευρώ.
- στο έλλειμμα που δημιουργείται στον ΛΑΓΗΕ και το οποίο στο τέλος του τρέχοντος έτους, διαμορφώθηκε στα 331,5 εκατ. ευρώ ενώ προβλέπεται ότι στο τέλος του 2013 το έλλειμμα αυτό θα «ανέβει» στα 473,62 εκατ. ευρώ. Βάσει των προβλέψεων, το αντίστοιχο ποσό για το τέλος του 2014 θα φτάσει τα 905,29 εκατ. ευρώ!
Ακόμη όμως και για το 2013, όπου στο Μεσοπρόθεσμο εμφανίζεται μια ισχυρή αύξηση εσόδων, αυτή φαίνεται να εξηγείται κυρίως λόγω της ταχύτερης (κατά ένα έτος) λήψης μέτρων που κανονικά προορίζονταν για το 2014 και μετά, όπως η αύξηση του φόρου στα τσιγάρα, στις καταθέσεις και στο τέλος επιτηδεύματος.
Στο επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:
- αύξηση, φέτος, των εσόδων κατά 186,7 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καπνό. Αρχικά η αύξηση αυτή εμφανιζόταν για το 2014.
- αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο υγραέριο, που θα αποφέρει φέτος πρόσθετα έσοδα 23 εκατ. ευρώ, ενώ στην αρχική μορφή του μεσοπρόθεσμου ο φόρος θα αυξανόταν το 2014.
- αύξηση των εσόδων κατά 237 εκατ. ευρώ φέτος, λόγω της αναπροσαρμογής του φόρου στους τόκους καταθέσεων από το 10% στο 15%. Στην αρχική μορφή η αύξηση του φόρου θα γινόταν το 2014.
- εξασφάλιση πρόσθετων εσόδων 87,7 εκατ. ευρώ από την κλιμακωτή αύξηση στη φορολόγηση των κερδών των παικτών του ΟΠΑΠ. 
Επίσης, το επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο προβλέπει μέγιστο όριο στις δαπάνες υπουργείων, φορέων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από το τρέχον έτος έως το 2016. Την ίδια στιγμή αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα μέτρα για τη διετία 2015-16, σε περίπτωση που οι διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες δεν αποδώσουν. Να σημειωθεί ότι παρά την επικαιροποίησή του, το πρόγραμμα δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν το έλλειμμα σε υψηλότερα από τα αναφερόμενα επίπεδα.
Η απάντηση είναι απλή- για όσους γνωρίζουν όμως την Γερμανική: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: