13/11/12

"Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον."

"Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον."
Eυτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι! 
Θουκυδίδης (από τον "Επιτάφιο" του Περικλή).

Δεν υπάρχουν σχόλια: