17/8/12

Αν αυτό δεν είναι χρεοκοπία τότε τι είναι;

Το Ελληνικό χρέος διογκώθηκε, τα ταμειακά διαθέσιμα του Κράτους μειώθηκαν!


Στα 303,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου το χρέος της κεντρικής διοίκησης, από τα 280,2 δισ. ευρώ που ήταν στις 31 Μαρτίου 2012, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση Δημοσίου Χρέους του υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, σε ένα τρίμηνο, το δημόσιο χρέος της χώρας διογκώθηκε κατά περίπου 23 δισ. ευρώ. Από το συνολικό χρέος, το 30% έχει λήξεις μικρότερες του ενός έτους (σ.σ. πρόκειται για τα έντοκα γραμμάτια που εκδίδει η κυβέρνηση και λήξεις παλαιότερων ομολόγων) και το 69,6% θα πρέπει να αποπληρωθεί σε διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα δάνεια του μηχανισμού στήριξης και τα νέα ομόλογα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του PSI.  Αναλυτικότερα, το 76,7% των 303 δισ. ευρώ αφορά σε δάνεια του EFSF, το 3,4% χρηματοδότηση από το ΔΝΤ και το 19,9% εκδόσεις εντόκων γραμματίων.
Τα ταμειακά διαθέσιμα στα τέλη Ιουνίου ήταν περίπου τα 3,5 δισ. ευρώ, έναντι 4,4 στα τέλη Μαρτίου. Το ύψος των εγγυήσεων ήταν στα 20,007 από 20,046 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: