25/8/12

Οι πρωταθλήτριες χώρες στην "Πράσινη Ανάπτυξη" καταλήγουν χρεοκοπημένες!

Ο παραπάνω πίνακας, προέρχεται από την εφημερίδα Washington Post, και καταγράφει την παγκόσμια κατάταξη όλων των Κρατών με βάση το ποσοστό συμμετοχής της Αιολικής Ενέργειας στην συνολική ενεργειακή τους παραγωγή. 
Αυτό που εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει είναι ότι στις έξι πρώτες χώρες της κατάταξης, οι τέσσερις είναι τα αποκαλούμενα "PIGS": η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα.  Σύμπτωση ή όχι, και των τεσσάρων  οι  οικονομίες είναι  στα πρόθυρα της απόλυτης χρεοκοπίας! 
Την απάντηση βέβαια, για το αν τελικά αυτό είναι μια απλή σύμπτωση θα την βρείτε γραμμένη από τον Αντρέ Γκόρζ, σε ένα πραγματικά "προφητικό" κείμενο του 1974: "Η οικολογία τους και η δική μας!", που άνετα θα μπορούσε σήμερα ο τίτλος του να αλλάξει σε: "Οι Ανεμογεννήτριές τους και η Χρεοκοπία μας"! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: