7/7/12

Εντελώς αναξιόπιστες και ασύμφορες οι Ανεμογεννήτριες!

Wind turbines would need to cover Wales to supply a sixth of United Kingdom's energy needs!
Μια περιοχή στο μέγεθος της Ουαλίας, θα έπρεπε να καλυφθεί από ανεμογεννήτριες για να παραχθεί μόλις το  ένα έκτο των ημερήσιων ενεργειακών αναγκών της Βρετανίας (!!!), σύμφωνα με μια νέα πανεπιστημιακή μελέτη η οποία θέτει υπό γενική αμφισβήτηση το μέλλον της αιολικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο καθηγητής David MacKay, διάσημος φυσικός στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, υπεύθυνος της έρευνας, δήλωσε ότι με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν, η Βρετανία θα πρέπει να επανεξετάσει τον ενεργειακό της σχεδιασμό και να δώσει έμφαση σε άλλες μορφές εναλλακτικής ενέργειας, όπως είναι η παλιρροϊκή ενέργεια, εάν θέλει να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της και τις δεσμεύσεις της, για την συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών.
Η Βρετανία έχει δεσμευθεί να παράγει το 20 % της ενέργειας της χώρας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020 και ο ενεργειακός σχεδιασμός της έχει βασιστεί στην ανάπτυξη  κυρίως της αιολικής ενέργειας. 
Αναλύοντας τη μέση δυνατή ισχύ από τις ανεμογεννήτριες και συγκρίνοντάς την με το ποσό της γης που απαιτείται για να "στεγάσει" κάθε ανεμογεννήτρια, ο καθηγητής MacKay πιστεύει ότι τα αιολικά πάρκα θα χρειαστούν τουλάχιστον πέντε φορές περισσότερη γη από ό,τι έχει προηγουμένως εκτιμηθεί. Η έρευνά του έχει εγείρει περαιτέρω αμφιβολίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της αιολικής ενέργειας.
Οι κριτικοί της αιολικής ενέργειας επιμένουν ότι η αιολική ενέργεια είναι πολύ αναξιόπιστη για να αντικαταστήσει έστω και ένα μικρό ποσοστό της ενέργειας που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασιζόμενους στην καύση ορυκτών καυσίμων και καθώς η λειτουργία των ανεμογεννητριών είναι διαλείπουσα, για να επιτευχθεί σταθερότητα φορτίων στο ενεργειακό δίκτυο απαιτείται ένα εκτεταμένο δίκτυο σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα το αντίθετο από αυτό που θεωρητικά υπηρετούν τα Αιολικά Πάρκα: οι εκπομπές ρύπων και αερίων του Θερμοκηπίου αυξάνουν όσο αυξάνει ο απόλυτος αριθμός των ανεμογεννητριών που διεισδύουν στο ενεργειακό σύστημα.
Τα αιολικά πάρκα στην Βρετανία έχουν αντιμετωπίσει επίσης την έντονη αντίθεση από πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολιτικούς οικολόγους, φυσιολάτρες και ακτιβιστές οι οποίοι υποστηρίζουν πως οι τεράστιες ανεμογεννήτριες, οι οποίες μπορεί και να φτάνουν έως και τα 400 πόδια ύψος, καταστρέφουν την αισθητική του τοπίου και θέτουν σε κίνδυνο την άγρια ​​πανίδα.
Οι επενδυτές των Αιολικών Πάρκων όμως βασιζόμενοι σε εκτεταμένες κρατικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών τους και εγγυημένες τιμές για την πώληση της ενέργειας που παράγουν, κερδίζουν τις μάχες έναντι των οικολόγων! Με την "ανάπτυξη" που έχουν τα αιολικά πάρκα, οι εμπειρογνώμονες σε θέματα ενέργειας φοβούνται πως καταπνίγεται η ανάπτυξη άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας, λιγότερο κοστοβόρων, περισσότερο αποδοτικών και σίγουρα πιο φιλικών προς το περιβάλλον.
Ο καθηγητής MacKay, ο οποίος έχει δημοσιεύσει πρόσφατα ένα νέο βιβλίο στο οποίο εξετάζει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πάραυτα επιμένει ότι ο ίδιος παραμένει ισχυρός υποστηρικτής της αιολικής ενέργειας.
Οι υπολογισμοί του δείχνουν, ωστόσο, ότι με βάση τα σημερινά σχέδια για την κατασκευή αιολικών πάρκων δυναμικότητας 33 γιγαβάτ, θα παράγεται τόση ηλεκτρική ενέργεια που θα φθάνει μόνο για να παρέχεται σε κάθε πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο 4,4 ώρες κιλοβάτ της ενέργειας ανά ημέρα.
Ο καθηγητής MacKay τονίζει: "Η μέση τιμή της ενέργειας που χρησιμοποιείται ανά άτομο στη Βρετανία είναι 125 κιλοβατώρες ανά ημέρα. Για να πετύχουμε ακόμη 20 κιλοβατώρες ανά ημέρα ανά άτομο, αυτό θα απαιτήσει χιλιάδες ανεμογεννήτριες, ικανές να καλύψουν μια περιοχή στο μέγεθος της Ουαλίας". Και προσθέτει: "Είναι μια απίστευτα μεγάλη περιοχή και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί. Η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει μερικές από τις άλλες επιλογές, όπως η ενέργεια της παλίρροιας. Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό σχέδιο."
Υπάρχουν επί του παρόντος περισσότερα από 189 αιολικά πάρκα, με 2.136 ανεμογεννήτριες, σε λειτουργία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τη Βρετανική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, το σώμα που εκπροσωπεί τον κλάδο της αιολικής ενέργειας, άλλα 173 αιολικά πάρκα, βρίσκονται είτε υπό κατασκευή είτε αναμένουν αδειοδότηση. Σχέδια για ακόμη 266 αιολικά πάρκα εξετάζονται από τις αρχές χωροταξικού σχεδιασμού.
Στο βιβλίο του, την "Αειφόρο ενέργεια- χωρίς το ζεστό αέρα", ο καθηγητής MacKay εξέτασε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά άτομο στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των μεταφορών, σε μια προσπάθεια να εκτιμήσει κατά πόσον η χώρα θα μπορούσε να επιβιώσει βασιζόμενη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει υπολογίσει ότι ένα ανώτατο όριο 16 τοις εκατό της ημερήσιας ζήτησης θα μπορούσε να παρέχεται από χερσαία αιολικά πάρκα, με το άλλο 38 τοις εκατό να παρέχεται από υπεράκτια, αλλά η έκταση της γης και η ακτογραμμή που θα απαιτείται για την παραγωγή τόσων μεγάλων ποσών ενέργειας είναι πραγματικά «τεράστιες». Ένα τυπικό αιολικό πάρκο των 20 ανεμογεννητριών μπορεί να απαιτήσει πάνω από 250 στρέμματα γης, πολύτιμης είτε για τον Άνθρωπο είτε για το Περιβάλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια: