16/7/12

Άνθρακες ο Θησαυρός ή Θησαυρός οι Άνθρακες;

Για την τιμή της ΔΕΗ...

Τα συνολικά βεβαιωμένα γεωλογικά αποθέματα λιγνίτη στη χώρα μας ανέρχονται σε περίπου 5 δις. τόνους. Τα κοιτάσματα αυτά παρουσιάζουν αξιοσημείωτη γεωγραφική εξάπλωση στον ελληνικό χώρο. Με τα σημερινά τεχνικο-οικονομικά δεδομένα τα κοιτάσματα που είναι κατάλληλα για ενεργειακή εκμετάλλευση, ανέρχονται σε περίπου 3,2 δις τόνους και ισοδυναμούν με 450 εκ. τόνους πετρελαίου (!!!) 
Τα κυριότερα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα λιγνίτη βρίσκονται στις περιοχές Πτολεμαϊδας, Αμυνταίου και Φλώρινας με υπολογισμένο απόθεμα 1,8 δις τόνους, στην περιοχή της Δράμας με απόθεμα 900 εκ. τόνους και στην περιοχή Ελασσόνας με 169 εκ. τόνους. Επίσης στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης, υπάρχει λιγνιτικό κοίτασμα με απόθεμα περίπου 223 εκ. τόνους. Με βάση τα συνολικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα λιγνίτη της χώρας και τον προγραμματιζόμενο ρυθμό κατανάλωσης στο μέλλον, υπολογίζεται ότι τα αποθέματα αυτά επαρκούν για περισσότερο από 45 χρόνια. Μέχρι σήμερα οι εξορυχθείσες ποσότητες λιγνίτη φτάνουν περίπου στο 29% των συνολικών αποθεμάτων. Εκτός από λιγνίτη η Ελλάδα διαθέτει και ένα μεγάλο κοίτασμα Τύρφης στην περιοχή των Φιλίππων (Ανατολική Μακεδονία). Τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα στο κοίτασμα αυτό εκτιμώνται σε 4 δις κυβικά μέτρα και ισοδυναμούν περίπου με 125 εκατ. τόνους πετρελαίου. Η λιγνιτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται κυρίως στη Δ. Μακεδονία αλλά και στη Μεγαλόπολη, κατατάσσει την Ελλάδα στη 2η θέση μεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 5η θέση σε παγκόσμια κλίμακα. 
Ο λιγνίτης προμηθεύει 21 θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- οι οποίοι παράγουν το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας της Χώρας μας. Η χρήση του λιγνίτη, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποφέρει στην Ελλάδα τεράστια εξοικονόμηση συναλλάγματος (κατ' εκτίμηση περίπου 1 δισ. δολάρια ετησίως). Ο λιγνίτης είναι καύσιμο στρατηγικής σημασίας για την Ελληνική Οικονομία, γιατί έχει χαμηλό κόστος εξόρυξης, σταθερή και άμεσα ελέγξιμη τιμή και παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στον ανεφοδιασμό καυσίμου. Συγχρόνως, προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική περιφέρεια, ιδιαίτερα σε περιοχές που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας.
Με τιμή πώλησης 0,1 του ευρώ ανά κιλό λιγνίτη η αξία των λιγνιτικών αποθεμάτων της ΔΕΗ ανέρχεται σήμερα σε 334 δις ευρώ και με τιμή 0,01 του ευρώ (δηλαδή ένα λεπτό) ανά κιλό η αξία τους ανέρχεται σε 33 δις ευρώ. Με 0,05 ευρώ ανά κιλό η αξία τους ανέρχεται σε 150 δις ευρώ. Και μιλάμε μόνο για την αξία των λιγνιτικών αποθεμάτων που διαθέτει η Χώρα μας- και όχι για την συνολική αξία της ΔΕΗ, με τα θερμοηλεκτρικά και υδροηλεκτρικά της εργοστάσια!
Αυτή την στιγμή η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ ανέρχεται σε μόλις 400 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Όταν στην χειρότερη των περιπτώσεων η συνολική αξία των εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων λιγνίτη με τιμή 0,01 ευρώ/κιλό, ανέρχεται σε τουλάχιστον 33 δις ευρώ! 
Με βάση αυτά τα ...λίγα οικονομικά στοιχεία, ποιοι είναι αυτοί που συνεχίζουν ακόμη να πιστεύουν πως με το ξεπούλημα της ΔΕΗ, εξυπηρετείται το συμφέρον του Ελληνικού Λαού και όχι τα συμφέροντα των Μεγαλοεργολάβων που θέλουν να την εξαγοράσουν, έναντι "πινακίου φακής";

Δεν υπάρχουν σχόλια: