31/3/12

Η ώρα της Γης...

Για μας η "ώρα της Γης" δεν εξαντλείται στο να κλείσουμε το "ρεύμα" για μια ώρα!
Εξάλλου με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση υπάρχει ο φόβος πολλοί από εμάς σε λίγο καιρό να έχουμε ρεύμα για μια και μόνο ώρα και όχι για περισσότερο! Και να μην ξεχνάμε ότι πολλά εκατομμύρια συνανθρώπων μας στην Γη δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στο αγαθό του ηλεκτρισμού! Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό! Όπως είναι και το νερό, η τροφή, ο αέρας, η παιδεία και η υγεία! Και η πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά πρέπει να εξασφαλίζεται ισότιμα, ελεύθερα και ανεμπόδιστα σε όλους τους ανθρώπους! Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύσιμα είδη μέσω των οποίων κάποιοι κερδοσκοπούν! Γιατί αυτή η ίδια Κερδοσκοπία είναι που καταστρέφει τελικά και την Γη! Για αυτό και είναι ανάγκη όλοι μας να τροφοδοτήσουμε το "ρεύμα" της ανατροπής που θα απελευθερώσει τους ανθρώπους από τα πραγματικά δεσμά τους και μόνο έτσι θα σώσουμε και την ίδια τη Γη!
      Ανοίγουμε το ρεύμα της αμφισβήτησης και της ανατροπής: 
για την Γη και την Ελευθερία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: