15/1/12

Μπαράζ πραξικοπημάτων από τον Παπακωνσταντίνου!


Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Αυγή".
Την περιβαλλοντική αδειοδότηση για έργα ανάκτησης ή διάθεσης αποβλήτων, άρα και για εργοστάσιο καύσης, καταργεί το ΥΠΕΚΑ, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους. Ταυτόχρονα, στο όνομα επενδύσεων αγνώστου ταυτότητας με νέο νομοσχέδιο - σκούπα ξεθεμελιώνει την προστατευτική δασική νομοθεσία, ανατρέπει τον λειψό χωροταξικό σχεδιασμό και καταργεί θεμελιώδεις κανόνες, όπως η συνταγματική υποχρέωση της εισφοράς σε γη για τη δημιουργία των απαιτούμενων κοινόχρηστων χώρων. Για ακόμη μία φορά η Βουλή καλείται να διεκπεραιώσει διαδικασίες που ανήκουν θεσμικά στη διοίκηση και να νομιμοποιήσει πράξεις οι οποίες έχουν ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως καταστροφικές για το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές.
Ξεθεμελιώνει τη δασική νομοθεσία, καταργεί τους όρους για προσφορά σε γη. Τροποποιεί ακόμη και νόμους που ψηφίστηκαν πρόσφατα!
Το νέο τερατούργημα περιέχει πλήθος διατάξεων άσχετων μεταξύ τους ανάλογα με τις παραγγελίες και τροποποιεί ακόμη και νόμους που ψηφίστηκαν πρόσφατα. Έτσι, για κάθε έργο και δραστηριότητα εντός των δασικών οικοσυστημάτων καταργείται η προβλεπόμενη από τον νόμο 998/1979 υποχρέωση για έκδοση άδειας επέμβασης από τις δασικές υπηρεσίες (άρθρο 55 του νομοσχεδίου και αλλαγή στον νόμο 4014/2011). Άλλο άρθρο, το 53, υπαγορεύει στις δασικές υπηρεσίες να αποχαρακτηρίζουν κατά προτεραιότητα δασικές εκτάσεις επί των "οποίων σχεδιάζεται να αναπτυχθούν μεγάλες επενδύσεις" και θα εξειδικευτεί με κοινή υπουργική απόφαση ΠΕΚΑ - Ανάπτυξης. 
Παρνασσός!
Στο ίδιο άρθρο δημόσια έκταση 11.100 στρεμμάτων του εθνικού δρυμού Παρνασσού, Ζώνη Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura με οικότοπους προτεραιότητας, εκχωρείται στην ΕΤΑ Α.Ε. και νομιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις του υφιστάμενου χιονοδρομικού κέντρου, οι οποίες έχουν εισβάλει και στον πυρήνα του δρυμού, περιοχή απολύτου προστασίας (π.χ. χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων). Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, επιτρέπεται όχι μόνον η συντήρηση, επισκευή και ο εκσυγχρονισμός των αυθαίρετων εγκαταστάσεων αλλά και η επέκτασή τους "μετά από την έκδοση των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών". Στην αιτιολογική έκθεση, μάλιστα, αναφέρεται ψευδώς ότι η έκταση βρίσκεται στην περιμετρική ζώνη του εθνικού δρυμού, σύμφωνα με την ειδική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία όμως, δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί με Προεδρικό Διάταγμα για τον χαρακτηρισμό του βουνού ως εθνικό πάρκο. Η βελτίωση και συντήρηση της... αυθαιρεσίας μάλιστα επιδοτείται. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 "για ύψος επένδυσης ποσού 17 εκατ. ευρώ". 

Αντικίνητρα οι θεμελιώδεις κανόνες του σχεδιασμού!
"Στο πλαίσιο της προσπάθειας διευκόλυνσης των επενδύσεων και άρσης των ισχυόντων αντικηνήτρων, η παροχή στους επενδυτές, οι οποίοι προωθούν τουριστικές εγκαταστάσεις" εκτός σχεδίου "της εναλλακτικής δυνατότητας"... να εξαιρούνται από την υποχρέωση εισφοράς σε γη για να μην αποκοπεί "τμήμα της έκτασης". Έτσι, ο επίδοξος επενδυτής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε έκταση εντός των διοικητικών ορίων του ιδίου δήμου για να δώσει γη, αλλά μπορεί και όχι, αν πληρώσει σε χρήμα. Αν παραχωρηθεί έκταση σε άλλο γήπεδο, έχει και μπόνους νέες χρήσεις, όπως η εκπαίδευση και η πρόνοια. Επεκτάσεις σχεδίων πόλης, χύδην και στα μουλωχτά δηλαδή. Άλλη μια ανατροπή προς το τρισχειρότερο της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση, η οποία χρονολογείται (Π.Δ. του 1978 και 1988). Στο εν λόγω άρθρο 51 με τον ψευδεπίγραφο τίτλο "ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, πολεοδομίας και αστικής ανάπλασης" δίδεται η δυνατότητα στο κτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης να προστεθεί άλλος ένας όροφος, ενώ η διοίκηση και διαχείριση των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών μπορεί να δοθεί από τους δήμους και σε ιδιώτες, κέντρα αποτέφρωσης νεκρών. 

Αποφασίζομεν και διατάσσομεν!
Με άλλες διατάξεις μπαίνουν στην άκρη τα χωροταξικά των περιφερειών για τα οποία εκπονούνται τώρα μελέτες αναθεώρησης και αλλάζει ο νόμος 2742/1999. Όπως αναφέρεται, η συμβατότητα των υδροηλεκτρικών έργων για το εκάστοτε υδατικό διαμέρισμα με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού "διασφαλίζεται" με το εξής κόλπο: θεωρούνται ήδη προγραμματισμένα κατά τον χρόνο έγκρισης των χωροταξικών (2003) ακόμη κι αν δεν περιέχονται σε αυτά, όπως προέβλεπε μελέτη του πάλαι ποτέ υπουργείου Βιομηχανίας, άρα δεκαετιών. Στο ίδιο άρθρο 56... διατάσσεται ακόμη και ακυρωμένες άδειες που συνδέονται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ, επειδή ακριβώς παραβίαζαν τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία, επανεκδίδονται υποχρεωτικά εντός 20 ημερών μετά από την αίτηση του ενδιαφερομένου. Μάλιστα "οι ενδιάμεσες εγκρίσεις ή συναινέσεις που αποτελούσαν νόμιμη βάση για την αρχική έκδοσή τους παραμένουν σε ισχύ"... Ανατρέπονται βιαίως 32 θεσμοθετημένες με Προεδρικά Διατάγματα Ζώνες Οικιστικού ελέγχου ακόμη και της Αττικής για να χωρέσουν: κτήρια και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας νερού, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καθώς και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως χώροι υγειονομικής ταφής, σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων, κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, εγκαταστάσεις ανάκτησης και προετοιμασίας για ανάκτηση κ.λπ., σύμφωνα με τα ισχύοντα και σε εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Δεν αναφέρεται όμως ποιες περιφέρειες αφορά. Οι διαδικασίες που συνοδεύουν την τροποποίηση των ΖΟΕ, ακόμη και η γνωμοδότηση των δήμων και ο έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, βαφτίζονται γραφειοκρατικές. Στην αιτιολογική έκθεση αναγράφεται "λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας τροποποίησης (γνωμοδοτήσεις δήμου ΚΣΧΟΠ - υπογραφές διαδικασίας - Συμβούλιο της Επικρατείας - Πρόεδρο της Δημοκρατίας) με αποτέλεσμα να καθυστερεί η υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων". Έργα που προφανώς έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και η απορρόφηση των κονδυλίων γίνεται αυτοσκοπός.

Το νομοσχέδιο ερμηνεύει και διορθώνει ακόμη τους δύο προηγούμενους νόμους για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων με ένα πλήθος διατάξεων, ενώ μεγαλώνει τον κατάλογο των προς διατήρηση παρανομιών, όπως οι αυθαιρεσίες και παρανομίες σε κτήρια εντός αρχαιολογικών ζωνών, κτηρίων με αλλαγές στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις κατά παράβαση των οριζομένων στην οικοδομική άδεια, παρανομιών και αυθαιρεσιών σε κτήρια που συνδέονται με την υπέρβαση ύψους της κορυφογραμμής, δήθεν "για την προσαρμογή του αυθαιρέτου στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον". Ασχολείται επιπλέον και με εκπτώσεις στα πρόστιμα για τους ημιυπαίθριους. Αλλάζει εκ νέου το Διάταγμα για τον Υμηττό, καθώς προβλέπεται "η αναβάθμιση σε ενεργειακό πάρκο ΑΠΕ, των προς αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην ανατολική πλευρά του Υμηττού". Ούτε τη νομοθεσία για την ανάθεση των μελετών του Κτηματολογίου αφήνει άθικτη. Εισάγει το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής στην ανάθεση, τη μεγαλύτερη έκπτωση δηλαδή για μελέτες σύνταξης υποβάθρων, κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών αλλά και εργασιών καταχώρισης και προετοιμασίας εξέτασης των αντιρρήσεων. Επισήμως ο τίτλος του πολυνομοσχεδίου είναι "ποινική προστασία του περιβάλλοντος - εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99, πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98. Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ". Το αστείο είναι το πρώτο κομμάτι του νομοσχεδίου περιγράφει τις ποινές των υπευθύνων για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: