14/10/11

Στον λαό το ..."μάρμαρο" της πράσινης ανάπτυξης!«Πράσινες» αυξήσεις κατά 50% στο ειδικό τέλος ΑΠΕ που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος όλων των καταναλωτών εισηγείται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να γίνουν μέσα στον Νοέμβριο ώστε να εξασφαλιστούν πόροι για να πληρωθούν φέτος και του χρόνου οι παραγωγοί ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (φωτοβολταϊκά, αιολικά, κ.ά.).
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Ελευθεροτυπία".
Τρίτη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καλούνται  να πληρώσουν οι καταναλωτές, χωρίς να εξασφαλίζεται πως η ρύπανση μειώνεται
Τρίτη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές, χωρίς να εξασφαλίζεται πως η ρύπανση μειώνεται!
Μολονότι η συνολική επιβάρυνση που θα προκύψει για ένα μέσο νοικοκυριό -εφόσον γίνει δεκτή η εισήγηση της ΡΑΕ να αυξηθεί από 1ης Νοεμβρίου 2011 το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ από τα 2 στα 3 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δεν θα ξεπεράσει τα 5-6 ευρώ ετησίως, εντούτοις η τρίτη σχεδιαζόμενη αύξηση μέσα σε μόλις ένα χρόνο, δείχνει ότι το βάρος χρηματοδότησης της «πράσινης ανάπτυξης» πέφτει -και θα συνεχίσει να πέφτει- κυρίως στις πλάτες των νοικοκυριών που πληρώνουν τη διαρκώς διογκούμενη «μαύρη τρύπα» του ΔΕΣΜΗΕ (έλλειμμα 103 εκατ. ευρώ φέτος).
Επισημαίνεται ότι από τα 0,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα του 2010, το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ αυξήθηκε για το 2011 στο 1,95 ευρώ για την οικιακή χρήση, ενώ πρόταση του ίδιου του ΔΕΣΜΗΕ είναι να φτάσει τώρα στα 5,6 ευρώ μεσοσταθμικά.
Η πρόταση της ΡΑΕ, που είναι πάντως και η επικρατέστερη για να εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ καθώς συνδυάζεται και με άλλα μέτρα, προκαλεί τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στους καταναλωτές, σε μια περίοδο που προετοιμάζεται και ο νέος κύκλος αυξήσεων τουλάχιστον κατά 15%, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, στα τιμολόγια ρεύματος για το 2012.
Εκτιμάται ότι για μια οικογένεια που καταναλώνει 1.600 κιλοβατώρες το τρίμηνο, το ειδικό τέλος ΑΠΕ θα αυξηθεί σε ετήσια βάση στα 15 ευρώ από τα 10 ευρώ που φτάνει σήμερα.
Η ΡΑΕ εισηγείται παράλληλα και αλλαγή στον τρόπο επιμερισμού στους καταναλωτές, προτείνοντας να υπάρχει σταθερή χρέωση ως ποσοστό της συνολικής χρέωσης (ευρώ ανά κιλοβατώρα) του δικτύου μεταφοράς και διανομής.
Από μόνη της, πάντως, η αύξηση του τέλους ΑΠΕ δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της μαύρης τρύπας του ΔΕΣΜΗΕ, η οποία θα αυξάνει όσο μπαίνουν νέες μονάδες ΑΠΕ στο σύστημα, και για να μην απαιτηθεί νέα αύξηση του χρόνου, η ΡΑΕ προτείνει ως επιπλέον έκτακτα μέτρα:
- Να ενεργοποιηθεί η διάταξη του νόμου που προβλέπει την απόδοση μέρους από το τέλος της ΕΡΤ (300 εκατ. ευρώ ετησίως) στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.
- Να πωληθούν άμεσα τα εναπομείναντα δικαιώματα ρύπων ώστε να εισπραχθούν περί τα 40 εκατ. ευρώ.
- Να αποδοθεί από το Δημόσιο στον ΔΕΣΜΗΕ ο οφειλόμενος ΦΠΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ.
Από το 2013 και μετά η ΡΑΕ τονίζει την ανάγκη να βρεθούν σταθεροί πόροι ώστε το ταμείο να γίνει πλεονασματικό.
- Κυριότερη πρόταση είναι να αποδίδεται το 50% των προστίμων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ. Αν αποφασιστεί αυτό, μόνο από τη ΔΕΗ θα εισπράττει 500 εκατ. ευρώ ετησίως καθώς το ετήσιο κόστος της θα είναι 1 δισ. ευρώ
- Προτείνεται παράλληλα η επιβολή τέλους στην εξόρυξη λιγνίτη, το οποίο θα χρεώνεται στις προσφορές που υποβάλλουν οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ στη χονδρική αγορά.
- Η ΡΑΕ εισηγείται να εξεταστεί εκ νέου το ύψος των εγγυημένων τιμών ΑΠΕ, ώστε αυτές να αντανακλούν το συνεχώς μειούμενο κόστος τους, υπονοώντας ότι πρέπει να γίνουν μειώσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: