29/10/11

"Φησίν σιωπών."


"Φησίν σιωπών." (μιλάς με τη σιωπή σου).
Ευριπίδης.
"Οι προσβολές όταν γίνονται δεκτές με περιφρονητική σιωπή, εξουδετερώνονται. Όταν γίνονται δεκτές με εκνευρισμό όμως, δείχνουμε ότι, σε ένα βαθμό, αναγνωρίζουμε την αλήθεια των προσβολών."
Τάκιτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: