27/10/11

Όταν η Γερμανική Κατοχή ονομαζόταν «επιτήρηση»...

Ο Τσολάκογλου υπογράφει στη Θεσσαλονίκη το τελικό κείμενο της παράδοσης άνευ όρων σε Γερμανούς και Ιταλούς.
Οι Γερμανικές δυνάμεις κατοχής υψώνουν την σβαστικα στην Ακρόπολη!

Ο Τσολάκογλου ορίζεται κατοχικός πρωθυπουργός...
Τότε η συνθηκολόγηση με τους καταχτητές γινόταν με δικαιολογία την σωτηρία της χώρας:
 «Ευρέθην αντιμέτωπος ιστορικού διλήμματος: Ή ν' αφήσω να συνεχισθή ο αγών και να γίνη ολοκαύτωμα ή υπείκων εις τας παρακλήσεις όλων των ηγητόρων του στρατου ν' αναλάβω την πρωτοβουλίαν της συνθηκολογήσεως... "Τολμήσας" δεν υπελόγισα ευθύνας... Μέχρι σήμερον δεν μετενόησα δια το τόλμημά μου. Τουναντίον αισθάνομαι υπερηφάνειαν.» 
( Γ. Κ. Σ. Τσολάκογλου, Απομνημονεύματα, εκδ. Ακρόπολις, Αθήναι 1959, 250 σελ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: