31/10/11

Ιερές μπίζνες με ανίερα ρουσφέτια για την "Πράσινη Ανάπτυξη" της Πεντέλης!

Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο (!) φιλοδοξεί να κατασκευάσει η Εκ­κλησία της Ελλάδας στη Μονή Πεντέλης, και το υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί ρύθ­μιση που θα δίνει επί της ουσίας στην Εκκλησία το μονοπώλιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει­ας στην Αττική!
Για να το κάνουμε πιο λιανά, η κυβέρνηση προωθεί ρύθμιση για απαγόρευση επενδύσεων ΑΠΕ στην Αττική με εξαίρεση τις ιερές πράσινες μπίζνες! 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που γίνεται στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, οι ΑΠΕ εξοβε­λίζονται από την Αττική με το πρόσχημα ότι υπάρ­χει ακόμα γεωργική γη υψηλής παραγωγικότη­τας (!) η οποία δεν μπορεί να «θυσιαστεί» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή αιολικών μονάδων. 
Έκπληκτοι, όμως, οι παράγοντες της αγοράς αλλά και όσοι συμμετέ­χουν στις διαβουλεύσεις για το Ρυθ­μιστικό, διαπίστωσαν ότι από την απαγόρευση εξαιρείται η επέν­δυση της Εκκλησίας ύψους 1 δι­σεκατομμυρίου ευρώ, επένδυση η οποία προγραμματίζεται να πραγ­ματοποιηθεί με διαδικασίες fast track. Αν και η διαβούλευση για το Ρυθμιστικό δεν έχει ακόμα ολοκλη­ρωθεί και αν και, σύμφωνα με τις πλη­ροφορίες της εφημερίδας «Ποντίκι», οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΚΑ διαφωνούν με την εξαίρεση της Εκκλησίας, το θέμα, όπως λένε, θα τους «φορεθεί καπέλο». 
Το "ευλογημένο" φωτοβολταϊκό!
Η Εκκλησία έχει ήδη προχωρήσει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επένδυση ύψους 1 δισεκα­τομμυρίου ευρώ και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταλήξει σε συμφωνία με κοινοπραξία εται­ρειών, στην οποία δεν αποκλείεται να συμμετά­σχουν και ξένοι επενδυτές μετά και την επίσκεψη του αρχιεπισκόπου στο Κατάρ και τις συναντήσεις εργασίας που είχε με τον εμίρη. 
Οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν τα εξής: 
♦ Παραχώρηση στην κοινοπραξία 26.000 στρεμ­μάτων της Μονής Πεντέλης για 20 χρόνια. 
♦ Δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 300 ΜW σε έκταση 3.500 στρεμμάτων,    επένδυση ιδιωτική ύψους 1 δισεκα­τομμυρίου ευρώ. 
♦ Η Εκκλησία θα εισπράτ­τει από την κοινοπραξία κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο ποσό ως ενοίκιο, από το οποίο το 90% θα πηγαίνει στα ταμεία της Αρχιεπισκοπής για τις ανάγκες του φιλαν­θρωπικού της έργου και το υπόλοιπο 10% στη Μονή Πεντέλης για τις ανάγκες λειτουρ­γίας της. 
♦ Αναδάσωση των υπόλοιπων 12.500 στρεμμάτων από την κοινοπραξία που θα αναλάβει, επίσης, για 20 χρό­νια το έργο της φύλαξης και της συντήρησης της αναδάσωσης. 
Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στις αρχές Οκτωβρίου στην εκ­κλησιαστικού περιεχομένου ενημερωτική διαδικτυακή πύλη amen.gr, είχε αναφερθεί και στα έσοδα που προσδοκά από την επένδυση η Εκ­κλησία. Συγκεκριμένα, ο αρχιεπίσκοπος είχε πει: «Από τα έσοδα θα παίρνει η Μονή Πεντέλης ένα ποσοστό, υπολογίζουμε περίπου ένα εκατομμύ­ριο ευρώ, για τα έξοδά της, και όλα τα υπόλοιπα, που θα εξαρτηθεί από το ύψος της τιμής, θα καλύψουνε το προνοιακό έργο της Εκκλησίας.» 
Εάν κάνουμε μια απλή αριθμητική πράξη, δια­πιστώνουμε ότι η Εκκλησία θα έχει από το ενοίκιο του φωτοβολταϊκού πάρκου έσοδα 10 εκατομμυ­ρίων ευρώ τον χρόνο ενώ οι ιδιώτες 85 -140 εκα­τομμύρια ευρώ. 
Fast track ρουσφέτι! 
Όπως επισήμαναν στο «Ποντίκι» παράγοντες της αγοράς, η διγλωσσία της πολιτείας ξεπερνά κάθε προηγούμενο αφού από τη μια δίνει το πράσινο φως, και μάλιστα με διαδικασίες fast track, για ένα γιγαντιαίο φωτοβολταϊκό πάρ­κο σε δασική έκταση της Πεντέλης και από την άλλη απαγορεύει σε οποιονδήποτε άλλο επενδυτή ακόμα και την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών στην Αττική. Έτσι, η μια και μοναδική άδεια στην Αττική για 300 MW από τον ήλιο θα είναι χρυσοφό­ρα για τους επενδυτές αφού με τις σημερινές τιμές πώλησης του ρεύματος στη ΔΕΗ μπορεί να έχουν ετήσια έσοδα περίπου 140 εκατομ­μυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη, στο πα­ρασκήνιο έχει αρχίσει μια ιδιότυπη δια­δικασία «δημοπράτησης» της άδειας, με «σπάσιμο» των 300 MW σε μικρότερα εκ μέρους της κοινοπραξίας που έχει συμφω­νήσει με την Εκκλησία της Ελλάδος, κοινο­πραξία η οποία καλεί άλλες εταιρείες να χρηματοδοτήσουν την επένδυση. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η εξαίρεση που γίνεται και μάλιστα με την επι­λογή της διαδικασίας fast track, παραθέτουμε δηλώσεις που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό ο επίσκοπος Ιωάννης Σακελαρίου, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πεντέλης, αφού οι εκπρό­σωποι της Εκκλησίας είναι πολύ ψαγμένοι όταν ασχολούνται με μπίζνες... «Έχει οριστι­κοποιηθεί το όλο σχέδιο. Το γνωρίζει και ο πρωθυπουργός. Η όλη διαδικασία θα γίνει με fast track. Ειδάλλως, θα χρειαζόμασταν πέντε χρόνια για να μαζέψουμε χαρτιά. Και όταν θα τα είχαμε μαζέψει, δεν θα συνέφερε πια. Ήδη η πώληση της κιλοβατώρας έχει μειωθεί κατά μερικά λεπτά από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα». Και όλα αυτά τα ωραία, την ίδια ώρα που στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας αναιρέθηκε ακόμα και η απόφαση που είχε γίνει για την τοποθέτηση συμβολικά από μιας ανεμογεννήτριας σε 3 λόφους της Αττικής με στόχο την ..."ευαισθητοποίηση" των πολιτών για την πράσινη ανάπτυξη. Αντ' αυτού γίνεται κό­σκινο το Ρυθμιστικό...

Πηγή:εφημερίδα "Ποντίκι".

Δεν υπάρχουν σχόλια: