4/10/16

Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.


"Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος από τη στιγμή που το θελήσει να είναι."
Βολταίρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: