6/5/14

Του Απρίλη η βροχή κάθε στάλα και φλουρί.

Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα, χαρά σ’ εκείνον το ζευγά που’ χει πολλά σπαρμένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: