31/3/14

Το Μνημόνιο μας σώζει!!!

Mεγάλη αύξηση της Θνητότητας στην Ελλάδα του Μνημονίου!
Ο αριθμός θανάτων από αυτοκτονίες στη χώρα μας ανήλθε σε 508 το 2012, έναντι 477 το 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) σε έρευνα για τις αιτίες θανάτου. Αύξηση 5% παρουσίασαν οι θάνατοι στην Ελλάδα, με κυριότερες αιτίες νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, του αναπνευστικού συστήματος, και από νεοπλάσματα.
Αύξηση 5% παρουσίασαν οι θάνατοι στην Ελλάδα το 2012, σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, και ανήλθαν σε 116.670, (60.137 άντρες και 56.533 γυναίκες) έναντι 111.099 θανάτων (57.999 άντρες και 53.100 γυναίκες) το 2011. 
Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για τις αιτίες θανάτου στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, κυριότερες αιτίες το 2012 ήταν τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, με 49.728 θανάτους. Ακολουθούν οι θάνατοι από νεοπλάσματα που ανήλθαν σε 28.201, ενώ σε 11.384 ανήλθαν οι θάνατοι που οφείλονται σε νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος. 
Σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, το ποσοστό θανάτων από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο σύνολο των θανάτων, ανήλθε σε 25% το 1956 (πρώτο μεταπολεμικό έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία) και 43% το 2012, από 10% που ήταν το 1938 (πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία). Αντίστοιχα, το ποσοστό θανάτων από νεοπλασματικές νόσους, από 4% το 1938, ανήλθε σε 24% το 2012. Αντίθετα, οι θάνατοι από λοιμώδεις και παρασιτικές νόσους, από 18,5% των θανάτων το 1938 έχουν περιοριστεί σε ποσοστό λιγότερο του 1% το 2012. Ο αριθμός θανάτων από αυτοκτονίες, όπως αυτές χαρακτηρίστηκαν από τις ιατροδικαστικές και ανακριτικές αρχές, ανήλθε σε 508 το 2012, έναντι 477 το 2011. 
Σημειώνεται ότι ενδεχόμενες αποκλίσεις από στοιχεία άλλων φορέων μπορεί να οφείλονται σε διαφορετική μεθοδολογία ή άλλους παράγοντες, όπως ανάγκη χρονοβόρου έρευνας από πλευράς ιατροδικαστικών Αρχών για τις συνθήκες θανάτου, θάνατοι συνεπεία όψιμων αποτελεσμάτων απόπειρας αυτοκτονίας κ.ά
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους θανάτους το 2012, τη χρονιά του δεύτερου Μνημονίου του PSI και σε σύγκριση με το 2000, οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά:
-10,9% οι θάνατοι (116.668 έναντι 105.170)
-334% οι θάνατοι από ασθένειες του αιμοποιητικού όπως λευχαιμία, λέμφωμα κτλ (421 έναντι 97).
-122% οι απώλειες από λοιμώδη νοσήματα (1.074 έναντι 483).
-57,1% οι θάνατοι από ψυχικά νοσήματα (132 έναντι 84).
-18,6% οι περιπτώσεις όπου ο καρκίνος αποδείχθηκε φονικός (28.201 έναντι 23.775).
-1,1% τα θανατηφόρα καρδιακά επεισόδια (32.735 έναντι 32.381).
Αξίζει να σημειωθεί επίσης η μεγάλη μείωση των βίαιων θανάτων κατά 22,9%, η οποία οφείλεται στη μείωση των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων κατά 48%. Αντίθετα, από το 2000 ως το 2012 αυξήθηκαν:
-38,4% οι ανθρωποκτονίες (173 έναντι 125) και
-33% οι αυτοκτονίες (508 έναντι 382).

Για τους πολύ δύσπιστους υπάρχει και το ακόλουθο άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: