25/1/14

Δεν έμεινε ούτε σεντς...

Ο ΛΑΓΗΕ δεν φαίνεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να διαθέτει οδεμία ρευστότητα για να αποπληρώσει την παραγωγή του Ιουνίου 2013, παρά τις δεσμεύσεις του ΥΠΕΚΑ τόσο προς την "τρόικα" όσο και προς τους ίδιους τους "παραγωγούς" από τον περασμένο Οκτώβριο. Το ταμιακό έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ σήμερα ανέρχεται σωρευτικά στα 900 εκατ. ευρώ, ενώ το λογιστικό συσσωρευμένο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ στα 560 εκατ. ευρώ.  Για την μεσοπρόθεσμη εξυπηρέτηση του προγράμματος πληρωμών και της μείωσης της «ψαλίδας» μεταξύ ταμιακού και λογιστικού ελλείμματος, η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ βασίζεται στην αναμενόμενη αύξηση του τέλους "πράσινης ανάπτυξης" (ΕΤΜΕΑΡ) που όμως οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από 82% εως και 157% (!!!). Επιπλέον από το πολυσυζητούμενο ομολογιακό δάνειο της ΔΕΗ αναμένει επίσης πρόσθετα χρήματα έως τον Μάρτιο για να καλύψει κενά πληρωμών προς τους ιδιώτες προμηθευτές. Το δάνειο όμως αυτό θα επιβαρύνει περαιτέρω το συνολικό χρέος της χώραςΟι διαπιστώσεις αυτές είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου για την χειμαζόμενη ελληνική οικονομία: είναι προφανές πως το ενεργειακό κόστος στην χώρα μας γίνεται όχι απλά τροχοπέδη για οποιαδήποτε προσπάθεια εξόδου από την οικονομική κρίση, αλλά αντιθέτως βυθίζει ακόμη πιο βαθιά την οικονομία στην ύφεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: