28/10/13

Όχι!

Τα "ΟΧΙ" των λαών δεν έχουν μόνο ιστορική αξία: 
φέρουν το μήνυμα της ατομικής ευθύνης και του κοινωνικού χρέους στις επόμενες γενιές! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: