11/9/13

Ελευθερία...

“Η λευτεριά είναι (για ένα γλάρο) η πραγματική φύση της ύπαρξής του. Ό,τι εναντιώνεται σ’ αυτή τη λειτουργία πρέπει να το απορρίπτει, κι αν ακόμη είναι κάθε μορφής τύπος ή προκατάληψη ή περιορισμός!” ...“Ο καθένας μας είναι, στ’ αλήθεια, μια ιδέα του Μεγάλου Γλάρου, μια απεριόριστη ιδέα λευτεριάς!”
[Richard Bach, "Ο γλάρος Ιωνάθαν"]

Δεν υπάρχουν σχόλια: