7/8/13

Νερό!... το πλέον ανεκτίμητο απ' όλα τα αγαθά!

"Ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δέ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ 
ἅτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου·
εἰ δ' ἄεθλα γαρύεν
ἔλδεαι, φίλον ἦτορ,
μηκέθ' ἁλίου σκόπει
ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέ-
ρᾳ φαεννὸν ἄστρον ἐρήμας δι' αἰθέρος
μηδ' Ὀλυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν."

Στίχος απ' τον περίφημο πρώτο Ολυμπιόνικο του Πίνδαρου, που τον μνημονεύουν και ο Αριστοτέλης (Ρητορική) και ο Πλάτωνας (Ευθύδημος). Κατά τη σύγκριση της αξίας των διαφόρων αγαθών, τονίζει χαρακτηριστικά ο Αριστοτέλης ότι: «το χρήσιμο» έχει μεγαλύτερη αξία από το «σπάνιο» και γι’ αυτό (ορθά) ειπώθηκε από τον ποιητή Πίνδαρο ότι «άριστον μεν ύδωρ», δηλαδή ότι το νερό έχει την πρώτη θέση ανάμεσα στ’ αγαθά. Αυτά βέβαια τα έλεγε και τα υποστήριζε ο Αριστοτέλης, σε πλήρη αντίθεση με όσα υποστηρίζουν και ακόμα χειρότερα με τα όσα πράτουν οι ...επίγονοί του στον σημερινό Δήμο Αριστοτέλη... αλλά και σε πολλούς άλλους καλλικρατικούς δήμους της χώρας μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: