23/6/13

Η τραγωδία του πολέμου...

"Η τραγωδία του πολέμου είναι ότι χρησιμοποιεί ό,τι καλύτερο στον άνθρωπο για να βγάλει ό,τι χειρότερο στον άνθρωπο."
Harry Emerson Fosdick.
"Η τρομοκρατία είναι ο πόλεμος των φτωχών και ο πόλεμος είναι η τρομοκρατία των πλούσιων."
Peter Ustinov.

Δεν υπάρχουν σχόλια: