29/11/12

Αναπόφευκτη νέα αναδιάρθρωση του Ελληνικού Χρέους!


Την άποψη ότι το ελληνικό χρέος παραμένει μη βιώσιμο παρά την βραχυπρόθεσμη "ανακούφιση" που παρέχει η συμφωνία στο Eurogroup, διατυπώνει ρητά και ξεκάθαρα η Moody’s Investors Service, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί αναγκαστικά στο άμεσο μέλλον να κουρέψει τελικά μέρος του χρέους της.
«Η συμφωνία της Τρίτης ανάμεσα στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης και το ΔΝΤ, απελευθερώνει τη δόση των 44 δις ευρώ για τη διάσωση της Ελλάδας και θα παράσχει ανακούφιση στην οικονομία της Ελλάδας που διψά για ρευστότητα, αλλά πιστεύουμε ότι το φορτίο χρέους της χώρας παραμένει μη βιώσιμο», ξεκαθαρίζουν οι αναλυτές της Moody’s.
«Η πιθανότητα μιας περαιτέρω χρεοκοπίας για το χρέος που κρατείται από ιδιώτες είναι υψηλή, και δεδομένου ότι το 70% του συνολικού χρέους διακρατείται από τον επίσημο τομέα, μόνο μια μείωση αυτού του χρέους θα οδηγούσε σε μια κάποια βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας!», τονίζει η Moody’s.
Σύμφωνα με την αναφορά των αναλυτών της Moody’s, η τρέχουσα συμφωνία στο Eurogroup έχει ως στόχο να μειώσει το ελληνικό χρέος μέσω ενός μείγματος βραχυπροθέσμων μέτρων που περιλαμβάνουν την μείωση των επιτοκίων των δανείων προς την Αθήνα, την επιστροφή των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αφορούν τη συμμετοχή της στην εμπλοκή της στα Ελληνικά Δάνεια και την επαναγορά ελληνικών ομόλογων σε χαμηλές τιμές. «Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σημαντικά ρίσκα υλοποίησης που συνδέονται με το πρόγραμμα, ιδιαίτερα λόγω της ακραίας οικονομικής και κοινωνικής ευάλωτης κατάστασης της Ελλάδας. Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι οι στόχοι που μόλις συμφωνήθηκαν, θα επιτευχθούν χωρίς καμία ολίσθηση», τονίζει η Moody’s.

Δεν υπάρχουν σχόλια: