11/8/12

«Κόψτε πάλι τους μισθούς!»


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποδεικνύει στα κράτη της ευρωζώνης μειώσεις στο κόστος εργασίας!
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Τα Νέα".
Νέες μειώσεις μισθών - περιλαμβανομένων και των κατώτατων - ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ευρωζώνη και ιδιαίτερα για χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και χαμηλή ανταγωνιστικότητα, όπως η Ελλάδα.
Οπως αναφέρει η ΕΚΤ στη μηνιαία της έκθεση, όλες οι χώρες της ευρωζώνης και ιδιαίτερα οι ασθενέστερες καλούνται να πραγματοποιήσουν πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και να λάβουν μέτρα ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Απώτερος στόχος των μέτρων αυτών είναι να βελτιωθούν τα δημόσια οικονομικά τους, τα οποία σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία βρίσκονται σε κακή κατάσταση.
Ιδιαίτερα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, η οποία παραμένει χαμηλή σε πολλές χώρες, απαιτείται «επειγόντως» να πραγματοποιηθούν «επιπλέον σημαντικές μειώσεις στο κόστος εργασίας και στα μεγάλα περιθώρια κέρδους». Αυτό αφορά ιδιαίτερα χώρες στις οποίες η ανεργία είναι ιδιαίτερα ψηλή, αναφέρει η ΕΚΤ.
Σημειώνεται ότι χώρες με υψηλή ανεργία είναι η Ελλάδα όπου η επίσημη ανεργία έχει ξεπεράσει το 23% και η Ισπανία, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά της ανεργίας των νέων.
Είναι ενδεικτικό ότι στην Ελλάδα τον Μάιο η ανεργία έφτασε το 23,1% από 16,8% που ήταν τον αντίστοιχο περσινό μήνα και από 22,6% που ήταν τον Απρίλιο του 2012. Οι άνεργοι στη χώρα μας αγγίζουν πια το 1,5 εκατ. αφού αυξήθηκαν κατά 310.000 μέσα σε μόλις έναν χρόνο.
Για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η ΕΚΤ προτείνει να χαλαρώσει και άλλο η νομοθεσία προστασίας των εργαζομένων - ώστε να γίνονται ευκολότερες οι απολύσεις και οι προσλήψεις. Προτείνεται ακόμη «η μείωση των κατώτατων μισθών» και να επιτραπεί η διαπραγμάτευση των μισθολογικών αποδοχών σε επίπεδο εταιρειών. Αυτό πρακτικά σημαίνει κατάργηση συλλογικών συμβάσεων.
Οι αναλυτές της κεντρικής τράπεζας προτείνουν ακόμη να επιταχυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, να ληφθούν μέτρα για αύξηση της καινοτομίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, να ληφθούν μέτρα για περαιτέρω επιμόρφωση και αύξηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Ζητείται ακόμη η επιτάχυνση διαρθρωτικών αλλαγών όπως είναι το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων.
Οσον αφορά τις εξελίξεις στο εργατικό μέτωπο κάθε χώρας χωριστά, η ΕΚΤ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Ισπανία και την Ελλάδα.
Στην Ισπανία η κυβέρνηση ενέκρινε τον Φεβρουάριο του 2012 σημαντικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις οι οποίες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, θα ήταν ακόμη πιο επωφελείς εάν είχαν υιοθετηθεί πριν από μερικά χρόνια.
Η ΕΚΤ σημειώνει ότι μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι προσαρμογές μισθών πραγματοποιήθηκαν με πολύ σημαντικές καθυστερήσεις σε όλες τις χώρες με εξαίρεση την Ιρλανδία. Στην Πορτογαλία οι προσαρμογές μισθών δεν άρχισαν πριν από το 2010 ή παρέμειναν πολύ περιορισμένες σε χώρες όπως η Ισπανία και η Κύπρος, όπου άρχισαν στα τέλη του 2011.
Πλέον πραγματοποιούνται σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές των εργαζομένων στην Ισπανία λόγω των περικοπών των μισθών στον δημόσιο τομέα και τις μεταρρυθμίσεις στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά και στην Ελλάδα, όπου έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο καθορισμού των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, αναφέρει η ΕΚΤ.
Η τράπεζα κάνει επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις μεγάλες προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής που κάνουν η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία μετά την είσοδό τους στο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας και την ένταξή τους σε Μνημόνια, την εφαρμογή των οποίων επιβλέπει η τρόικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: