10/7/12

Ο Συνήγορος του Πολίτη αμφισβητεί την άδεια δύο φωτοβολταϊκών σταθμών...

...λόγω κατάφωρης παραβίασης της νομοθεσίας "περί προστασίας του νερού ύδρευσης"!
Την εγκυρότητα της αδειοδότησης δύο φωτοβολταϊκών σταθμών, στη ζώνη προστασίας της λίμνης Υλίκης, αμφισβητεί -με πόρισμά του- ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από προσφυγή πολίτη, που ζήτησε να διερευνηθεί η νομιμότητα της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης δύο φωτοβολταϊκών σταθμών, υψηλής ισχύος, εντός της ζώνης προστασίας της λίμνης Υλίκης, από όπου υδρεύεται η Αθήνα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) σταθμούς, ισχύος 4.995 MW και 7.5 MW στις θέσεις «Μπουτάκας-Ρεβένια-Αγ. Αθανάσιος» και «Ρεβένια» του δήμου Θηβαίων, αντίστοιχα.
Όπως σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, υπάρχει παραβίαση της ειδικής νομοθεσίας για την προστασία του νερού ύδρευσης της πρωτεύουσας και δεν είναι επαρκής η αιτιολόγηση της μη επικινδυνότητας της επίμαχης χωροθέτησης για το πόσιμο νερό.
Όπως σημειώνεται, τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται τα Φ/Β πανέλα (πυρίτιο, μόλυβδος, ίχνη βαρέων μετάλλων κ.λπ.), είναι τοξικά και καθιστούν αδύνατη και επικίνδυνη την τοποθέτησή τους σε προστατευόμενη περιοχή ποσίμων υδάτων, γιατί σε περίπτωση ατυχήματος (πυρκαγιάς, θραύσης κ.λπ.) θα υπάρξει μετά βεβαιότητας διασπορά βλαβερών στοιχείων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Παρά, όμως, τις αντίθετες γνωμοδοτήσεις, μετά από έγγραφο -παρέμβαση του υπ. ΠΕΚΑ -στο οποίο προτάσσεται ως ζωτικής σημασίας η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έναντι των προστατευτικών για την υγεία διατάξεων (!!!)- η αρμόδια υπηρεσία προέβη στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης.
Και το πόρισμα του "Συνήγορου του Πολίτη" καταλήγει: "Η Αρχή της Προφύλαξης,  ως αναγνωρισμένη αρχή του διεθνούς και κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος, καθώς και η συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για τη Δημόσια Υγεία (αρ. 21, παρ. 3 Σ) και την προστασία του Περιβάλλοντος (αρ. 24 παρ.1 Σ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη,  από τη Διοίκηση,  κατά την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, για τις επιπτώσεις των οποίων δεν υπάρχει πλήρης επιστημονική βεβαιότητα."  "Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει επίσης στο ΥΠΕΚΑ,  την  επαναφορά σε ισχύ του εδαφίου  (στ)  του αρ. 17  παρ.2  του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ,  με το οποίο προστίθεντο στις ζώνες αποκλεισμού άλλες περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης και απαγόρευσης χωροθέτησης εγκαταστάσεων και η κατάργηση του οποίου έγινε κατά παρέκκλιση της εκ του νόμου προβλεπόμενης διαδικασίας. Η επαναφορά της διάταξης αυτής, εγγυάται τη διασφάλιση συνταγματικώς κατοχυρωμένων αγαθών, όπως η Δημόσια Υγεία,  η προστασία της οποίας δεν επιδέχεται έκπτωση χάριν ειδικών περιβαλλοντικών σκοπών,  όπως η ανάπτυξη  έργων Α.Π.Ε."

Tο πόρισμα αυτό του "Συνήγορου του Πολίτη" ανοίγει ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο που αφορά την αδειοδότηση Αιολικών Πάρκων στα βουνά πέριξ των λιμνών της ΕΥΔΑΠ (Εύηνος και Μόρνος). Να σημειωθεί ότι με βάση έγκυρες μελέτες οι ανεμογεννήτριες αποτελούνται από στοιχεία πολύ πιο τοξικά από ότι τα φωτοβολταϊκά πάνελ, και συνεπώς πολύ πιο επικίνδυνα για την δημόσια υγεία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: