20/7/12

Κατάρρευση εν όψη...


Σταματά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δέχεται ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση!
Απροσδόκητες και απρόβλεπτες εξελίξεις φέρνει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να σταματήσει, από τις 25 Ιουλίου, να δέχεται «την προσκόμιση ελληνικών κρατικών ομολόγων ως ενέχυρων για αναχρηματοδότηση, λόγω της λήξης του προγράμματος επαναγοράς διαπραγματεύσιμων χρεογράφων που έχουν εκδοθεί ή είναι πλήρως εγγυημένα από το ελληνικό κράτος». Με δυο λόγια από την επόμενη Τετάρτη σταματά η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ως μόνη πηγή άντλησης ρευστότητας για τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απομένει πλέον μόνο ο έκτακτος μηχανισμός της Τράπεζας της Ελλάδος (Emergency Liquidity Assistance - ELA) που όμως αφορά μόνο περίπου €65 δισ.
Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «λόγω της λήξης, στις 25 Ιουλίου 2012, του σχήματος επαναγοράς τους, τα ομόλογα που εκδόθηκαν ή φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα καταστούν προσωρινά μη επιλέξιμα για χρήση ως ενέχυρο σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος». Όπως αναφέρει πάντως στη σχετική της ανακοίνωση η κεντρική τράπεζα, «μετά την αξιολόγηση της τρόικας για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, θα επανεξεταστεί και η αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως εγγυήσεις».


Δεν υπάρχουν σχόλια: