21/10/11

Αγελαία ένστικτα...

Ο συλλογικός φόβος ερεθίζει το αγελαίο ένστικτο και τείνει να προκαλεί το μένος εναντίον αυτών που δεν θεωρούνται μέρος της αγέλης.
(Bertrand Russel)

Δεν υπάρχουν σχόλια: