22/2/11

Ημερήσιο Δελτίο Περιβαλλοντικής Καταστροφής.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ.
Αριθμός Πρωτοκόλλου 12362/485΄
Έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση για εγκατάσταση αιολικού πάρκου ισχύος 20MW από την Εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, στη θέση Σκοπιά του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμου Ναυπάκτου) Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: