11/2/11

Μεγαλοεργολάβοι της Πράσινης Ανάπτυξης :

Τους άνοιξε η όρεξη και πλέον δεν τους σταματάει κανείς!
Απαιτούν να βάζουν τις ανεμογεννήτριές τους ακόμα και σε αναδασωτέες εκτάσεις!!!

Να επιτραπεί η εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε αναδασωτέες εκτάσεις ζητά η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) με υπόμνημα προς το Συμβούλιο της Επικρατείας όπου εκδικάζεται σχετική υπόθεση.
Σύμφωνα με την Ένωση, ο νόμος για την προστασία των δασών (ν.998/1979), ορίζει ότι ένα έργο ΑΠΕ, (όπως και δημόσια ή στρατιωτικά έργα) που επιτρέπεται να κατασκευαστεί σε μια έκταση που θεωρείται δασική, μπορεί να κατασκευαστεί σε αυτήν ακόμα και αν η έκταση καταστραφεί και κηρυχτεί αναδασωτέα χωρίς να απαιτείται άρση της αναδάσωσης. Αντίστροφα, αν λόγω της φύσης και της αξίας της δασικής έκτασης, ένα έργο ΑΠΕ ή ένα άλλο έργο υποδομής απαγορεύεται να γίνει σε μια δασική έκταση, τότε αν αυτή καεί, συνεχίζει να υφίσταται η απαγόρευση. Το γεγονός της πυρκαγιάς δεν μπορεί να αλλάζει την απόφαση της Κρατικής Διοίκησης για το αν ένα έργο επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται.
Δεν υπάρχουν σχόλια: